Projekt Doučování na ZŠ Chrjukinova 12, p.o.

Projekt Doučování se uskutečňoval na naší škole za finanční podpory Statutárního města Ostravy v měsících červnu až září 2021. Cílem projektu byla minimalizace dopadu distanční výuky během covidové pandemie. Jako cílová skupina byli zvoleni žáci, u nichž byly předpokládány největší nedostatky ve vědomostech. Jednalo se především o žáky z vícepočetných rodin, nebo o žáky, kteří neměli možnost účastnit se on-line výuky v době distančního vzdělávání a hrozilo jim zhoršení prospěchu a případný neúspěch při postupu do dalšího ročníku.

Žáci byli doučováni individuálně nebo ve velmi malých skupinkách (max. 4 žáci) tak, aby byla zaručena co největší efektivita doučování. Během měsíce června byli uskutečněno 31 hodin doučování – podpořeno bylo celkově 13 žáků. V měsíci září bylo realizováno 29 hodin doučování, při nichž bylo podpořeno celkově 11 žáků. U žáků bylo procvičováno a doučováno základní učivo v hlavních předmětech, u mladších dětí jsme především upevňovali návyky ve čtení, psaní a matematických představ.

Myslíme si, že naplnění cíle projektu se podařilo dosáhnout. Žáci se doučování účastnili pravidelně, došlo k procvičení učiva a upevnění školních návyků. Věříme, že se podařilo podpořit zájem těchto žáků o vzdělání. Projekt také přispěl k lepšímu začlenění se těchto žáků do třídního kolektivu. Projekt hodnotíme velmi kladně nejen my vyučující, ale pozitivní ohlasy jsme zaznamenali také ze stran žáků
a jejich zákonných zástupců.