MMO projekty

Projekt: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.

Více informací o projektu ZDE.