MMO projekty

Projekt: Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 – rozklikněte ZDE
Projekt: Výzva  na podporu kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022 – rozklikněte ZDE
Projekt: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022 – rozklikněte ZDE
Projekt: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022rozklikněte ZDE

Projekt: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://www.talentova.cz a také na naší facebookové stránce https://www.facebook.com/InkluzeOstrava.

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.

Více informací o projektu ZDE.


Vyhlašovatel výzvy

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451
 
Účel poskytnutí peněžních prostředků
na podporu digitalizace školství, digitálních kompetencí pedagogů využitelných pro distanční výuku, odborných předpokladů, online výuku a aktivit souvisejících s formou
online výuky v základních školách zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy 

 

Průběh projektu  
V průběhu realizace projektu došlo k čerpání finanční ch prostředků na metodické vzdělávání celého pedagogického sboru. Školení probíhala v budově školy, celá sborovna se školila na používání platformy Google Suite (obsluha společných a žákovských školních emailů, Google Classroom, Google Meet). Celkově tato školení velmi přispěla ke zlepšení IT gramotnosti pedagogů. Dále byly finanční prostředky použity k nákupu interaktivních učebnic pro žáky, které usnadní žákům distanční vzdělávání a také on-line výuku.