7. B

V letošním školním roce 2023/24 jsme tuto třídu neotevřeli.