6. A

Mikulášský turnaj v přehazované 2021

V pondělí 6. 12. 2021 jsme uspořádali na naší škole turnaj v přehazované. Od rána soutěžili žáci šestých a sedmých ročníků. Klání se zúčastnilo 6 družstev.  Rozděleni byli do dvou skupin. Ve skupině A se nejvíce dařilo hráčům 6.A a skupinu B ovládli hráči 6.A a 6.B. Samotné finále vyhrálo družstvo 6.A a 6.B. Výsledky - 1.skupina:
  1. místo družstvo 6.A, 6.B ( Milan, Patrik, Andrej, Kristýnka)
  2. místo družstvo 6.A ( Sebík, Vilda, Kuba, Kristián, Vali, Anička)
  3. místo družstvo 6.B ( Petr, Vendy, Renča, Barča, Igor, Kevin)
Následně hráli žáci osmých a devátých ročníků. Opět se zúčastnilo 6 družstev. Ve skupině A i skupině B se nejvíce dařilo hráčům z 9.B. Ve finále si změřili síly a nakonec zvítězilo družstvo Dominika, Honzy, Naty a Market. Výsledky - 2.skupina:
  1. místo družstvo 9.B ( Dominik, Honza, Naty, Market)
  2. místo družstvo 9.B ( Petr, Iza, Nela, Adéla)
  3. místo družstvo 8.B ( Honza, Michal, Barča, Markéta)
Všichni hráči byli oceněni sladkou odměnou. První tři družstva dostaly medaili, diplom a cenu. Sportovní zápolení se neslo v duchu fair play.

Pavlína Kaděrová

Stavíme město v DOV Ostrava

V pátek 19. 11. 2021 navštívili žáci 6.A a 6.B akci Stavíme město ve Světě techniky DOV Ostrava. Pod vedením pana architekta T. Čecha si povídali o mostech, bytových domech, městských domech, sportovištích, krajině ve městech a mnohém dalším z oblasti práce architekta. Poté se sami stali architekty a zkusili rozmístit stavby ve městě podle svých představ. Nakonec se vydali do expozic Světa techniky, kde si například na vlastní kůži odzkoušeli Van de Graaffův generátor statické elektřiny. Mnozí také viděli automobil na vodíkový pohon, vyrobili si vlastní lžičku v modelu huti či pozorovali modely Měsíce a Země. Bylo to nevšední, vzdělávací a inspirativní páteční dopoledne plné zážitků.

H. Dostálová, J. Kučerová

Exkurze žáků 5.A, 5.B do Prahy dne 16. 6. 2021

Dne 16.6.2021 vyrazili díky přispění SMO (grantový titul Přátelství hranicemi nekončí) žáci 5. ročníků na poznávací exkurzi do hlavního města Prahy. Pro mnohé byla zážitkem již jízda ve vlaku v časných ranních hodinách. Po příjezdu do Prahy jsme se tramvají přesunuli na Újezd a vyjeli zubačkovou lanovkou na Petřín. Zde část žáků vyšlapala po všech schodech petřínské rozhledny a měla možnost prohlédnout si nádhernou vyhlídku celého města. Někteří žáci díky obavě z výšek zůstali nohama na zemi a prohlédli si přilehlé zahrady. Žáci poté navštívili zrcadlovou síň, kde si užili spoustu legrace. Po krátkém odpočinku žáci procházeli až na Pražský hrad. Prohlídka celého areálu, včetně chrámu Sv. Víta, baziliky Sv. Jiří, Starého královského paláce a Zlaté uličky žáky opravdu uchvátila. Velmi poutavá byla také odpolední návštěva Karlova a mostu a následně muzea Karlova mostu, kde se žáci dověděli mnoho nových informací o stavbě, historii i současnosti Karlova mostu. Měli možnost také v podzemí shlédnout původní části mostu. Exkurze byla doplněna vyjížďkou na lodi s průvodkyní. Exkurze Prahy pokračovala pražskými ulicemi až na Staroměstské náměstí, kde jsme si nenechali ujít Staroměstskou radnici s orlojem, Týnský chrám, Kostel sv. Mikuláše a také pomník Jana Husa a mariánský sloup. Na přání žáků jsme nevynechali Muzeum tortury a Muzeum voskových figurín v Celetné ulici. Na samotný závěr jsme prošli celé Václavské náměstí a zastavili jsme se u monumentálního pomníku sv. Václava z dílny známého sochaře J.V. Myslbeka. Ve večerních hodinách jsme odjížděli z pražského hlavního nádraží vlakem zpět do Ostravy. Exkurze byla velmi kladně hodnocena jak ze strany žáků, tak zákonných zástupců. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací z historie i současnosti, měly možnost na vlastní oči vidět známé památky. Pro mnohé se jednalo o první návštěvu hlavního města.

K. Joannidu