V úterý 12. 12. 2023 se na naší škole uskutečnil tradiční Vánoční jarmark. Z žáků naší školy se na
chvíli stali takoví malí umělci, kteří nás všechny potěšili svým vystoupením. Na programu byly vánoční
písně, vystoupení dramatického a tanečního kroužku. Programem nás provázeli žáci 8.B, R. Burianová a J. Lasztuwka. Po vystoupení dětí se pro veřejnost otevřel školní vánoční trh, kde si všichni návštěvníci mohli zakoupit nejrůznější vánoční předměty, které žáci vlastnoručně vyrobili. Součástí letošního jarmarku byla “TVOŘIVÁ DÍLNA“, ve které si děti mohli se svými rodiči vyrobit vánoční věnec. Kdo zrovna nenakupoval nebo nevyráběl, mohl se občerstvit v naší školní kuchyňce.
Hlavní myšlenkou Vánočního jarmarku bylo setkání a propojení pedagogů, žáků a rodičů v prostorách
školy. Slova díků patří rovněž všem učitelům a asistentům, kteří se podíleli na přípravě této akce.
Doufáme, že se vám tato předvánoční akce líbila a správně Vás naladila na blížící se vánoční svátky.

S. Gvozdanović