Školní družina

Beseda s panem Holbou v ŠD

Dne 2. května 2024 nás ve školní družině navštívil nevidomý pracovník Charity sv. Alexandra pan Ladislav Holba se svým vodicím pejskem Kellym. Beseda s panem Holbou byla úchvatná. Děti se naučily, jak pomáhat nevidomým, vyzkoušely si, jak přecházet silnici s nevidomým člověkem. Pan Holba dětem ukázal, jaké pomůcky nevidomý člověk potřebuje. Pejska Kellyho si děti mohly pohladit a na cokoliv se zeptat.

L. Gärtnerová

Jarní kouzlení se sklíčky ve školní družině

Pan Fojtů už po několikáté navštívil naši školní družinu, tentokrát 18. dubna 2024. Rodiče si se svými dětmi malovali sklíčka různých tvarů a ani tentokrát nezůstalo u jednoho. Všichni jsme si povedené odpoledne užili.

I. Košinová, L. Gärtnerová

Sportovní odpoledne ŠD

Dne 1. března 2024 proběhlo sportovní odpoledne 4. a 5. oddělení ŠD, kde si děti zahrály míčové a pohybové hry, u kterých  jsme se moc nasmáli.  Už se těšíme na další.

I. Košinová

 

Karneval ve školní družině

Ve čtvrtek 8. 2. 2024 se v tělocvičně školy uskutečnila celodružinová akce Karneval. Karneval proběhl od 14:00 do 15:30. Na programu byla promenáda v maskách, karnevalová diskotéka a taneční hry. Tělocvičnou se celé odpoledne nesl smích a zpěv dětí. Těšíme se na další společnou akci.

S. Gvozdanović

Akce Bubnovačka

Dne 20. 11. 2023 proběhla ve ŠD akce nazvaná "BUBNOVAČKA", kterou pořádalo centrum Locika upozorňující na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Cílem programu bylo uvést žáky do tématu násilí v blízkých vztazích a informovat je o tom, co se pod pojmem násilí skrývá.
Děti si s paní vychovatelkami vyrobily bubínky a na konci programu symbolicky zabubnovaly a tímto daly hlas týraným dětem. Viz video:
L. Gärtnerová

Halloweenské odpoledne v ŠD

V úterý 31. 10. 2023 jsme si s dětmi ze školní družiny uspořádali Halloweenské odpoledne. Děti si v tento den přinesly strašidelné kostýmy. Kdo kostým neměl, mohl si v družině vyrobit masku. Halloweenské odpoledne bylo plné zábavy a děti si ho parádně užili. Největší úspěch měla diskotéka, kterou si určitě brzy zopakujeme. Děkujeme za pomoc všem zúčastněným. Sandra Gvozdanović, Lenka Rumblíková, Petra Puyia Godulová, Iveta Vichrová, Markéta Bezušková, Karin Kačmářová, Jiřina Martiňáková, Andrea Děcká

Projektová akce Rozloučení s létem

Ve čtvrtek dne 21. 9. 2023 se uskutečnila na našem školním hřišti akce Rozloučení s létem díky projektu Podpora školy na ZŠ Chrjukinova. Žáci prvního stupně si zde mohli společně s rodiči zasoutěžit například v lukostřelbě, jízdě na koloběžkách, skákání přes švihadlo, hod na cíl a dalších disciplínách. Stanovišť bylo celkem deset. Děti dostaly za splnění úkolu razítko do herní kartičky. Za vyplněnou kartičku děti obdržely sladkou odměnu. Kromě her si děti mohly vyrobit v dílničkách náramek nebo si nechali namalovat nějaký obrázek na obličej. K úspěšné organizaci akce přispěli M.Bezušková, Z.Čani, J.Černíková, F.Göllová, S.Chmelová, A.Děcká, L.Gärtnerová, P.P.Godulová, M.Juráková, K.Kačmařová, G. Krucinová, I.Košinová, R.Olšarová, J.Picmaus, L.Rumblíková, P.Sedláková, L.Skýbová, M.Tomášek, I.Vichrová, M.Vallová. K vydařené akci nám přispělo také pěkné počasí. Toto zábavné odpoledne jsme společně zakončili grilováním špekáčků. Již na hřišti jsme zaznamenali kladné ohlasy rodičů, což bylo tím nejpříjemnějším poděkováním za naši práci. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se zase příště :-).

S. Gvozdanovič

ŠD na turnaji v minigolfu

Děti ze školní družiny se dne 7.9.2023 zúčastnily turnaje v minigolfu v Bělském lese. Někomu se dařilo líp, některým dětem méně, ale všichni jsme si užili super odpoledne umocněné nádherným počasím.

I. Košinová

Děti školní družiny na minigolfu

Dne 11. června 2021 jsme s dětmi navštívili Minigolf v nedalekém Bělském lese. Děti byly už od rána natěšené. I když nám trochu zapršelo, tento turnaj si náležitě užily.

Období distanční výuky ŠD

Zdravíme rodiče dětí, které nyní navštěvují ŠD. Musíme všechny děti z 0. ročníků, 1.A,B, 2.A,B pochválit, jak jsou pracovité a snaživé. Paní vychovatelky, asistentky a pan asistent dennodenně připravují pro děti pracovní činnost zaměřenou na jemnou motoriku a fantazii. V družině děti nezahálí ani v činnostech, které se týkají vyučování. Procvičují si matematiku a český jazyk zábavnou formou. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu.