Halloweenské odpoledne v ŠD

V úterý 31. 10. 2023 jsme si s dětmi ze školní družiny uspořádali Halloweenské odpoledne.
Děti si v tento den přinesly strašidelné kostýmy. Kdo kostým neměl, mohl si v družině vyrobit masku.
Halloweenské odpoledne bylo plné zábavy a děti si ho parádně užili. Největší úspěch měla diskotéka,
kterou si určitě brzy zopakujeme.
Děkujeme za pomoc všem zúčastněným.
Sandra Gvozdanović, Lenka Rumblíková, Petra Puyia Godulová, Iveta Vichrová, Markéta Bezušková,
Karin Kačmářová, Jiřina Martiňáková, Andrea Děcká