Vědomostní kvíz Co víme na Jihu

Ve středu 1. 11. 2023 se 5 vybraných žáků 8. B zúčastnilo kvízu všeobecných vědomostí pro žáky základních škol obvodu Ostrava – Jih „Co víme na Jihu“. Jednalo se o první ročník soutěže a záštitu nad touto soutěží převzali starosta obvodu Martin Bednář a místostarosta Radim Ivan.

Kvíz byl určen pro pětičlenné týmy základních škol a byl ve formě populárních pub kvízů.  Vše probíhalo ve třídě.

Před samotnou hrou se žáci jednotlivých škol promíchali, a vznikly tak týmy, složené z žáků různých škol. Smyslem této soutěže bylo zabránit rivalitě mezi školami a také, aby se žáci z různých škol navzájem poznali. Každý tým si musel vymyslet přezdívku.

Celkem se této soutěže zúčastnilo 12 základních škol obvodu Ostrava-Jih.

Soutěž měla 4 kola, každé kolo obsahovalo 2 témata po 5 otázkách + jednu otázku tipovací. Otázky se týkaly všeobecných znalostí (jednotlivé předměty – zeměpis, dějepis, přírodopis), tak i oblasti, které se ve škole nevyskytují (všeobecný přehled – umělá inteligence, duševní zdraví, internet). Po každém kole se otázky vyhodnotily a přidělovaly se body.

Tým pod názvem Neznámí lidé, ve kterém byla i naše žákyně, se umístil na 1. místě. I ostatním žákům se dařilo a všem patří velké poděkování za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Soutěž se žákům líbila a někteří zde také navázali nová přátelství.

A. Děcká