Konzultační hodiny učitelů

Konzultační hodiny platí vždy po předchozí domluvě s pedagogickým pracovníkem
(domluvit se lze telefonicky přes sekretariát školy)!

1. stupeň

2. stupeň

Třídní učitel Třída Konzultační hodiny

Školské por. pracoviště

Mgr. Radek Kuděla Vých.  poradce Úterý   14,00 – 15,00
Ing. Karolina Joannidu Šk. met.prevence Úterý   13,00 – 14,00
Mgr. Markéta Kukelková Školní psycholog Úterý   13,00 – 14,00
Bc. Zuzana Cani Soc.pedagog Úterý   13,00 – 14,00