Konzultační hodiny učitelů

Konzulatační hodiny platí vždy po předchozí domluvě s pedagogickým pracovníkem
(domluvit se lze telefonicky přes sekretariát školy)!

1. stupeň

Třídní učitel Třída Konzultační hodiny
Mgr. Hana Gajdošová 1. A Úterý       14,00 – 15,00
1. B
Mgr. Eva Molnárová 2. A Úterý       14,00 – 15,00
2. B
Mgr. Karolina Joannidu 3. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Petr Škrabánek 3. B Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Renata Fryčková 4. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Lumír Maláč 4. B Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Jana Milena Rybiařová 5. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Jana Štefánková 5. B Úterý       14,00 – 15,00

 

2. stupeň

Třídní učitel Třída Konzultační hodiny
Bc. Radek Kuděla 6. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Jan Nikl 6. B Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Kateřina Cahová 7. A Úterý       14,00 – 15,00
Ing. Hana Mandovská 7. B Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Zbyněk Szarowski 8. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Veronika Piterková 8. B Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Monika Gajdičiarová 9. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Gabriela Krucinová Úterý       14,00 – 15,00
Ing. Kamil Titz Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Hana Dostálová Úterý       14,00 – 15,00

 

Školské por. pracoviště

Bc. Radek Kuděla Vých.  poradce Úterý   14,00 – 15,00
Ing. Karolina Joannidu Šk. met.prevence Úterý   13,00 – 14,00
PhDr. Tereza Petrůjová Školní psycholog Úterý   13,00 – 14,00
Mgr. Kateřina Pinterová Soc.pedagog Čtvrtek   13,00 – 14,00