Konzultační hodiny učitelů

Konzultační hodiny platí vždy po předchozí domluvě s pedagogickým pracovníkem
(domluvit se lze telefonicky přes sekretariát školy)!

1. stupeň

Třídní učitel Třída Konzultační hodiny
Mgr. Vladimíra Jelínková 1. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Renata Fryčková 1. B Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Hana Gajdošová 2. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Jana Štefánková 3. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr., Ing. Karolina Joannidu 4. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Irena Hlubková 4. B Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Milena Rybiařová 5. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Lumír Maláč 5. B Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Miroslava Kalembová Úterý       14,00 – 15,00
Ing. Pavla Řemelková Úterý       14,00 – 15,00

 

2. stupeň

Třídní učitel Třída Konzultační hodiny
Mgr. Daniela Rabeková 6. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Monika Gajdičiarová 6. B Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Jan Nikl 7. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Radek Kuděla 7. B Úterý       14,00 – 15,00
Ing. Hana Mandovská 8. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Kateřina Cahová 8. B Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Zbyněk Szarowski 9. A Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Gabriela Krucinová 9. B Úterý       14,00 – 15,00
Ing. Kamil Titz Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Hana Dostálová Úterý       14,00 – 15,00
Mgr. Jana Fialová Úterý       14,00 – 15,00

 

Školské por. pracoviště

Mgr.. Radek Kuděla Vých.  poradce Úterý   14,00 – 15,00
Ing. Karolina Joannidu Šk. met.prevence Úterý   13,00 – 14,00
Mgr. Markéta Kukelková Školní psycholog Úterý   13,00 – 14,00
Bc. Zuzana Pelikánová Soc.pedagog Úterý   13,00 – 14,00