Pro rodiče

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
Sdělujeme Vám, že Vašemu dítěti, který je žákem/žákyní naší školy byl zřízen e-mailový účet v rámci
školní sady G Suite.
Tento e-mail slouží pouze ke školní korespondenci mezi Vašim dítětem (popřípadě Vámi) a školou. Vaše dítě může na tento email přijímat (nebo z tohoto účtu posílat) emaily pouze z domény zschrjukinova.cz (tedy pouze od učitelů nebo spolužáků), čímž se snažíme maximálně posílit bezpečí Vašeho dítěte na síti. Tento e-mail bude také aktivní pouze po dobu, kdy je Vaše dítě žákem ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o.
Osobní žákovský e-mail usnadní naši spolupráci, předávání úkolů, sdílení dokumentů, prezentací,
popř. distanční výuku v prostředí Google Classroom. Upozorňujeme, že žákovské účty jsou majetkem
školy a jsou žákům propůjčeny. E-maily mají tvar jmeno.prijmeni@zschrjukinova.cz (jako jmeno je křestní jméno Vašeho dítěte, jako prijmeni je příjmení Vašeho dítěte – vše bez háčků a čárek). Heslo
na prvotní přihlášení Vám bylo sděleno prostřednictvím žákovské knížky. Po první aktivaci budete vyzváni ke změně tohoto hesla.
V případě jakýchkoli dotazů nebo obtíží, kontaktujte svého třídního učitele na jeho školním e-
mailu (kontakty najdete ZDE na webu školy, v záložce O škole, v oddílu Zaměstnanci).