Ostatní projekty

Projekt: OU – Kompetentní pedagog a žák

 

Projekt: GRAMMY – Volnočasové aktivity

 

Projekt: Přírodovědné učebny  Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01586

 

Projekt: Výzva RESTART

 

Projekt: Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

Stránky projektu

 

Projekt: Učíme se s frausem

 

Projekt: EU peníze do škol – “S dovednostmi do světa”

Informace o projektu

 

Projekt: Přídorovědné učebny

Přírodovědné učebny

Učebny pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Chrjukinova

 

Finanční gramotnost

Zvyšujeme finanční gramotnost

Zvyšujeme ekonomickou gramotnost