Projekty v roce 2022

 • ,,Woman for woman‘‘ – díky tomuto projektu můžou žáci ze sociálně slabých rodin získat obědy zdarma ve školní jídelně.
 • ,,Ovoce a zelenina do škol‘‘ – projekt zajišťuje pravidelné dodávky ovoce, zeleniny do škol. Cílem projektu je změna stravovacích návyků a zvýšení záliby v konzumaci ovoce a zeleniny u dětí.
 • ,,Mléko do škol‘‘ – v rámci projektu je do školy pravidelně dodáváno mléko pro žáky.
 • „Obědy do škol“– realizováno přes MMO.
 • „Participativní rozpočet na r.2022“- projekt zřizovatele městského obvodu Ostrava-Jihu, při kterém spolupracují žáci naší školy na vytvoření vlastního projektu, který následně prezentují spolužákům a realizuje se vítězná žákovská verze. Za toto období škola v prosinci 2022 tři kusy stolního hracího fotbalu a stolní hry a hračky do školní družiny.
 • Podpora vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na r.2022“ – projekt na vyhledávání a podporu talentovaných a nadaných žáků v přírodovědné a technické oblasti (Nechceme si jen hrát).
 • „Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodu Ostrava-Jih r. 2022“ – spolupráce s Městským obvodem Ostrava-Jih, projekt zajišťuje odpolední a víkendový provoz na školním hřišti a školní zahradě.
 • ,,Výzva na podporu karierového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022‘‘ – projekt vedený MS PAKT Ostrava. Jedná se o metodickou podporu karierových poradců na školách v Ostravě. Cílem je propojení kariérového poradenství na základních školách s trhem práce.
 • ,,Podpora školy na ZŠ Chrjukinova‘‘ – projekt MŠMT- tento projekt slouží na podporu žáků ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Škola z projektu hradí doučování, exkurze, výlety, snídaňový klub a aktivity s rodiči, personální pozice: asistenti, koordinátor mimoškolních aktivit, koordinátor inkluze, adaptační koordinátor a mnoho dalších aktivit.
 • ,,Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 ‘‘:
  • Řemesel se nebojíme‘‘ – žáci mají možnost prozkoumávat trh s řemesly a také si je vyzkoušet
  • ,,Kniha je náš kamarád‘‘ – žáci se zdokonalují v čtenářské gramotnosti
  • „Vzdělávání na Chrjukince“ – umožňuje zážitkové a netradiční formy vzdělávání našich žáků
 • OP JAK“ projekt MŠMT- z tohoto projektu je hrazen např. ½ úvazek školní psycholožky, dále aktivity a DVPP ve školní družině.