6. B

Důležité upozornění k ukončení školního roku

Ředitel školy z provozních důvodů rozhodl, že k ukončení školního roku dojde v pátek 25. června 2021. V tento den žáci obdrží vysvědčení.
Organizace vyučování v týdnu od 21. - 25. června 2021: žáci všech tříd budou mít čtyři vyučovací hodiny od pondělí do čtvrtku, obědy se budou vydávat do 13 hodin. ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ je možné do úterý 22.6. do 14 hodin.
V pátek bude rozdáno vysvědčení během první vyučovací hodiny. Obědy se budou vydávat v době 10.00 - 11.30 hodin.

6. B v době „koronavirové“

Už je to více než měsíc, co děti opustily školy a výuka probíhá distančně (na dálku). Žáci 6. B byli od začátku velice aktivní a úspěšně začali používat vzdělávací portál Fred. Bez problémů se všichni aktivovali v rekordním čase, a zahájili tak výuku s Fredem. Za to si zaslouží velkou pochvalu, nejen žáci, ale také rodiče, kteří bezvadně spolupracují. Někteří potřebovali trochu delší čas na zvládnutí odesílání úkolů na Freda, ale vše se zdárně vyřešilo, zejména proto, že si žáci vzájemně pomáhali. Jsem ráda, že třída pracuje jako jeden tým a táhne za jeden provaz. Pro děti je velice obtížné zvládnout toto období bez kontaktu se svými vrstevníky, proto si založili skupinu na Messengeru a pravidelně spolu komunikují a podporují se. Během Velikonoc dostali šesťáci výzvu „Peče celá 6. B“. Žáci se opět aktivně zapojili a posílali nádherné fotky upečených dobrůtek. Někteří zaslali také fotky nazdobených vajíček či namalovaných obrázků. Za toto jim také velmi děkuji a opět chválím. Těším se na další spolupráci s šesťáky přes vzdělávací portál Fred, také se ráda připojím ke komunikaci na Messengeru, kde jsou aktivní další učitelé, paní asistentka i paní psycholožka, takže o legraci není nikdy nouze.

Monika Gajdičiarová

 

Beseda o přátelství a šikaně v 6.B

Ve dnech 3. 3. a 5. 3. se žáci 6. B zúčastnili preventivního programu agentury Pavučina na téma Přátelství a Šikana. V první části programu žáci diskutovali o důležitosti přátelství a také o tom, jaké vlastnosti by měl správný přítel mít. Nechyběly ani zajímavé příběhy a videoukázky. Druhá část programu byla daleko akčnější. Celá třída se musela přemístit na chodbu, kde byl pro ně připraven zajímavý úkol. Pomocí čtvercových koberců (ostrovů) se museli přesunout v průběhu 15 minut přes vyznačený úsek. Potíž byla v tom, že koberců bylo málo, a tak se žáci museli pro ostatní vracet zpět na začátek. Po splnění úkolu si žáci ujasnili novou strategii a vrhli se na úkol znovu. Podruhé zdolali úsek v rekordním čase tří a půl minut. Poté si ještě šesťáci zahráli ve skupinkách na sochy a zažili tak spoustu zábavy. Na závěr vše žáci zhodnotili a jednoznačně se shodli na tom, že je důležité si v kolektivu pomáhat, naslouchat jeden druhému a chovat se ohleduplně. Akce se všem žákům velice líbila a už se těší na další setkání s oblíbeným Ivem, který oba programy vedl.

Recitační soutěž - okresní kolo

V pátek 6. 3. 2020 se uskutečnilo městské (okresní) kolo již 49. ročníku soutěže MŠMT - celostátní přehlídka dětských recitátorů. Soutěž se konala v DDM v Ostravě – Porubě. Naše škola měla zastoupení ve třech kategoriích. V nulté nás reprezentovala žákyně 1. ročníku Salome Hlisnikovská, ve třetí Markéta Mazúrová z 6. třídy a ve čtvrté - žákyně 8. ročníku - Jana Šebestová. Konkurence byla veliká, a i když se děvčata neumístila na předních příčkách, patří jim obrovské poděkování za účast a reprezentaci naší školy.

Recitační soutěž - obvodní kolo

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 se uskutečnilo obvodní kolo recitační soutěže v kategoriích 0 – 2 pro městský obvod Ostrava–Jih. Soutěž se konala ve SVČ Gurťjevova v Ostravě–Zábřehu a celkem se jí zúčastnilo asi 60 žáků. V kategorii 0 se zúčastnily žákyně  z 1. B - Salome Hlisnikovská a Jolana Vymětalová. Obě vzorně reprezentovaly třídu i školu. Salome obsadila 2. místo s básní Zdeňka Kriebela - Ptám se, ptám se, pampeliško. Blahopřejeme! Také žáci 2. stupně byli úspěšní: 1.místo obsadila J. Šebestová (8.B) a 3.místo M. Mazúrová (6.B).

Anglické divadlo

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Dne 5. 12. se žáci třídy 6. B pod vedením třídní učitelky M. Gajdičiarové vydali do kulturního domu K – TRIO na tajuplné divadelní představení o podivných dětech. Představení si připravili žáci z brněnského gymnázia a celé vystoupení bylo navíc v angličtině. Hlavním hrdinou byl Jacob, který se dozvěděl od svého dědečka o osiřelých dětech se zvláštními schopnostmi. O tyto děti se starala ve svém sirotčinci slečna Peregrinová. Chránila je před hrůznými tvory zvenčí, kteří jim chtěli ublížit. Tvorové byli neviditelní, proto bojovat s nimi bylo velice obtížné. Pomoci jim mohl jedině Jacob, který měl tu schopnost, že jediný podivná monstra viděl. Nakonec vše dobře dopadlo a monstra byla poražena. Šesťákům se představení velice líbilo a shodli se na tom, že výkony dětských herců byly skvělé, provedení bylo originální a poutavé a hlavně angličtina byla pro všechny srozumitelná.