Školní galerie

Jaro 2024 ve škole

Jarní výzdobu školy připravili pod vedením M. Vallové žáci 7.A, 9.A a 9.B.  

Valentýnská výzdoba 2024

M. Vallová

Zimní nálada

M. Vallová

Halloween 2023

M. Vallová

Kroužek kreativní kresby pro žáky 1. stupně

Od listopadu 2019 zahájil svou činnost zájmový kroužek pro žáky 1. stupně zaměřený na kreativní kresbu, který vede p. uč. Ondřej Bělka. Doposud byla tématem kresby zvířata tuzemská i exotická, a to medvěd, vlk, kůň nebo gepard. Následovat bude lidská figura. Celý postup práce děti vidí na tabuli a podle pokynů učitele pracují samy. Hned od počátku se stal kroužek velmi oblíbeným. Ukázky prací jsou zde:

Barevný podzim 0.A

Haloweenský pozdrav 8.A a 9.A

Školní výzdoba

 

Brzy bude Valentýn...

...devítky jsou samý šprým! Venku všude vládne zima, jenže v nich ta láska hřímá. Učitelé Béčko prudí, v Áčku se zas všichni nudí. Přijde jaro! - dobrá zpráva, pusa pro vás je ta pravá!

ZŠ Chrjukinova vystavovala v Avionu

Žáci 2. A se pod vedením pedagogických pracovníků zapojili do soutěže, kterou vyhlásil obchodní dům IKEA. Úkolem bylo vytvořit zvíře z recyklovaných materiálů. Děti v pracovních činnostech tvořily surikaty z použitých PET lahví, starého novinového papíru a kartónových obalů. Nakonec celé dílo polepily starým balicím papírem pod odborným výtvarným dohledem M. Vallové. Hotový výrobek byl zaslán do soutěže. Podařilo se nám probojovat mezi deset nejlepších výtvorů. Od 15. 2. do 8. 3. 2020 byly naše surikaty v Avionu.