Aktuality

Covidové prázdniny od 26. do 30. 10. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo dva letáky:

 

 

Aktuální upozornění o obědech v jídelně

Upozornění pro rodiče a zákonné zástupce žáků školy:

Vážení rodiče. I v době distanční výuky mají žáci nárok odebírat obědy ve stejné ceně jako při běžném provozu. Obědy není možno konzumovat ve škole, je možno je odebírat pouze do jídlonosičů. Nezapomeňte objednat obědy na měsíc listopad elektronicky: www.strava.cz www.zschrjukinova.cz – školní jídelna – objednávání jídla Peníze na svých kontech máte z odhlášek za měsíc říjen. Počítejte s tím, že oběd č. 2 se bude vařit pouze při objednání minimálně 30 obědů. V případě, že se školy od 2.11.2020 neotevřou, budou obědy automaticky odhlášeny, v případě zájmu se nezapomeňte znovu přihlásit. Nezapomeňte na povinnost odhlašovat obědy den předem do 14.00 h v případě nemožnosti si oběd vyzvednout.

Věra Rozmarinová, vedoucí ŠJ

Výlet na Pustevny

V úterý dne 29. 9. 2020 se pro vybrané žáky naší školy uskutečnil zájezd na Pustevny. Visutou stezkou Valaška, jejíž součástí je Himalájský chodník, se žáci procházeli ve výšce 15 metrů. K procvičení těla využili trampolíny, k procvičení ducha vyplnili pracovní list z přírodopisu. Cestou na Radhošť se zastavili u sochy boha Radegasta. Po návratu do sedla je čekal zasloužený oběd a sedmikilometrová Knížecí cesta lesem do Trojanovic, kde na ně čekal autobus. Přestože bylo sychravo, výlet se vydařil, žáci nachodili po horách 16 kilometrů, což bylo více, než bylo v plánu.

A. Děcká

 

Informace k výuce od 12.10.2020 na ZŠ Chrjukinova

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci, vzhledem k usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 995, 996, 997 se upravuje organizace výuky na naší škole. Dále upozorňujeme, že byla vyhlášena novela školského zákona pod č. 349/2020Sb. S účinností ode dne 25.8.2020, kde byla stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanoveno: a) Povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň b) Je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky). Vzhledem k této situaci Vám sdělujeme, že Vašemu dítěti, který je žákem/žákyní naší školy byl zřízen e-mailový účet v rámci školní sady G Suite. Tento e-mail slouží pouze ke školní korespondenci mezi Vašim dítětem (popřípadě Vámi) a školou. Vaše dítě může na tento email přijímat (nebo z tohoto účtu posílat) emaily pouze z domény zschrjukinova.cz (tedy pouze od učitelů nebo spolužáků), čímž se snažíme maximálně posílit bezpečí Vašeho dítěte na síti. Tento e-mail bude také aktivní pouze po dobu, kdy je Vaše dítě žákem ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. Osobní žákovský e-mail usnadní naši spolupráci, předávání úkolů, sdílení dokumentů, prezentací, popř. distanční výuku v prostředí Google Classroom. Upozorňujeme, že žákovské účty jsou majetkem školy a jsou žákům propůjčeny. E-maily mají tvar jmeno.prijmeni@zschrjukinova.cz (jako jmeno je křestní jméno Vašeho dítěte, jako prijmeni je příjmení Vašeho dítěte – vše bez háčků a čárek). Heslo na prvotní přihlášení Vám bylo sděleno prostřednictvím žákovské knížky. Po první aktivaci budete vyzváni ke změně tohoto hesla. V případě jakýchkoli dotazů nebo obtíží, kontaktujte svého třídního učitele na jeho školním e- mailu (kontakty najdete ZDE na webu školy, v záložce O škole, v oddílu Zaměstnanci).

Zřízení školních e-mailových účtů pro žáky

Vážení rodiče, zákonní zástupci, Sdělujeme Vám, že Vašemu dítěti, který je žákem/žákyní naší školy byl zřízen e-mailový účet v rámci školní sady G Suite. Tento e-mail slouží pouze ke školní korespondenci mezi Vašim dítětem (popřípadě Vámi) a školou. Vaše dítě může na tento email přijímat (nebo z tohoto účtu posílat) emaily pouze z domény zschrjukinova.cz (tedy pouze od učitelů nebo spolužáků), čímž se snažíme maximálně posílit bezpečí Vašeho dítěte na síti. Tento e-mail bude také aktivní pouze po dobu, kdy je Vaše dítě žákem ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. Osobní žákovský e-mail usnadní naši spolupráci, předávání úkolů, sdílení dokumentů, prezentací, popř. distanční výuku v prostředí Google Classroom. Upozorňujeme, že žákovské účty jsou majetkem školy a jsou žákům propůjčeny. E-maily mají tvar jmeno.prijmeni@zschrjukinova.cz (jako jmeno je křestní jméno Vašeho dítěte, jako prijmeni je příjmení Vašeho dítěte – vše bez háčků a čárek). Heslo na prvotní přihlášení Vám bylo sděleno prostřednictvím žákovské knížky. Po první aktivaci budete vyzváni ke změně tohoto hesla. V případě jakýchkoli dotazů nebo obtíží, kontaktujte svého třídního učitele na jeho školním e- mailu (kontakty najdete ZDE na webu školy, v záložce O škole, v oddílu Zaměstnanci).

Otevření nových přípravných tříd 0.A a 0.B

V měsíci září jsme otevřeli na ZŠ Chrjukinova dvě přípravné třídy pro předškolní děti. Jsou zaměřené na rozvoj předškoláků a usnadnění jejich vstupu do 1. třídy ZŠ. Tuto třídu mohou navštěvovat děti s odkladem povinné školní docházky nebo pětileté děti. Všechny musí mít pro vstup do této třídy doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Třídní výlet 6.A do Světa techniky

Cílem výletu dne 24. 9. 2020 bylo seznámení se s širokým spektrem oborů fyziky a biologie pomocí interaktivní výstavy. Žáci se rozdělili do 3 družstev. Každý tým měl za úkol vymyslet 5 otázek pro týmy ostatní, zapsat na papír a ve škole při výuce fyziky prezentovat. Kromě pěkných otázek někteří vygenerovali i elektrický proud… Někomu vstávaly vlasy na hlavě, ale nakonec vše dobře dopadlo.

P. Řemelková, T. Mazochová

Znáte oxid?

Oxid uhličitý....Dne 22.9.2020 jsme se o něm dověděli ve výukovém programu Kouzelný oxid v učebně Světa techniky. Je to bezbarvý plyn, není vidět, ani cítit a je těžší než vzduch. Zjistili jsme to, když jím lektorka naplnila balónek a on stále padal na podlahu. Věděli jsme, že je přítomný v perlivých nápojích, ale teď už víme, jaké má oxid vlastnosti a co všechno umí. Oxid uhličitý pomáhal lektorce i nám při chemických pokusech s jedlou sodou, octem, jarem a barvou, díky níž se látky hezky zabarvovaly. Ověřili jsme si, že plamen v oxidu zhasíná, že lektorka mluví úplně jiným hlasem, když se ho nadechne, viděli jsme v něm "tančit" rozinky a další. Některé pokusy si vyzkoušíme v hodinách prvouky. Těšíme se na to. Vždyť jsme od loňska malí chemici!

Deváťáci z „Chrjukinky“ zvítězili!

Vybraní žáci 9. B třídy naší školy (Nathali, Jana, Magdalena, Daniel a Vojtěch)  se dne 15. 9. 2020 zúčastnili soutěžního pořadu České televize Ostrava „Už tam budem?“, který se natáčel v interaktivní expozici haly U6 v Dolní oblasti Vítkovic. Soutěž je zaměřena na přírodní vědy a jejich využití v reálném životě. Divákům soutěže na kanálu Déčko má za úkol naznačit fungování světa kolem nás, vnuknout jim myšlenku, že lépe je být tvůrcem než pouhým uživatelem techniky a nejrůznějších technologií. Naši žáci - družstvo Neon - soupeřili proti družstvu Krypton ze ZŠ Hello z Ostravy-Poruby, a to jak ve vědomostních, tak sportovních disciplínách (dokázali, že se nebojí pohybu, ani adrenalinového napětí). Za každý splněný úkol dostali určitý počet bodů. Před tím posledním bylo skóre 50:8 pro naše družstvo. Od hlavní ceny – mobilního telefonu – ho dělily správné odpovědi na tři otázky a otevření jedinečné truhly. Podařilo se! Naši zvítězili v poměru 50:0! A tak kromě zážitků a hlavní výhry si žáci odnesli i poukaz pro svoji třídu k návštěvě haly U9. Blahopřejeme jim za vzornou reprezentaci naší školy v soutěži, ve které spolehlivě prokázali znalosti a dovednosti z přírodních věd i historie! Záznam soutěže se bude vysílat na Déčku dne  9. 10. 2020 ve 14.45 h, repríza 11. 10. ve 12.15 h.

Plán akcí pro žáky 2.B

I v letošním školním roce - 2020/2021 - druháčky čekají různé výukové programy, tvůrčí dílny:
- 22.9. - Svět techniky - Kouzelník Oxid (zdarma)
- 14.10. - knihovnická lekce - Kamarádka knihovna (knihovna Gurťjevova) - zdarma
- 20.10. - Středisko volného času Ostrčilova - Řemeslné dílny. 3D aktiv (zdarma)
- 3.11. - Svět techniky - Putování za medem (programování) - zdarma
- 18.11. - knihovnická lekce - Abeceda pohádek (zdarma)
- 9.12. - Vnímáme les všemi smysly (Bělský les)
- prosinec - vánoční dílna
- Planetárium
- 20.1. - knihovnická lekce - Slova, slovíčka (zdarma)
- 17.3. - knihovnická lekce - Velikonoce (zdarma)
- březen - velikonoční dílna
- 14.4. - akce ke Dni Země - OZO - Popelnice v barvách duhy
- ZOO Ostrava - výukový program Šelmy v ZOO
- červen - třídní výlet - Štramberk (minizoo, hrad, výroba štramberských uší.......)
Další akce budou průběžně doplňovány. :-) Prosím rodiče, aby svým dětem zajistili kartu ODISKU pro bezproblémový přesun dopravními prostředky MHD na zmiňované akce (lze vyřídit např. v DK Akord).