Aktuality

Výlet do Prahy 4.B a 5.B

Dne 11. 6. 2024 se zúčastnily třídy 4. B a 5. B školního výletu do Prahy. Ráno v 5:52 hodin jsme odjeli vlakem RegioJet ze Svinovského nádraží. Zpět do Ostravy jsme přijeli ve 21: 01 hodin stejným dopravcem. Program výletu: Po příjezdu na hlavní nádraží jsme se vydali pěšky na tramvaj č. 9, kde jsme vystoupili na zastávce ÚJEZD,  vyvezli jsme se lanovou dráhou na rozhlednu Petřín, která je oblíbenou turistickou atrakcí. Rozhledna dosahuje výšky 60 metrů a skýtá úchvatný panoramatický výhled. Z výšky jsme si vychutnávali nejkrásnější místa pražského centra, od Pražského hradu přes Karlův most nad řekou Vltavou po Národní divadlo. V dáli jsme spatřili horu Říp, vrcholky Českého Středohoří nebo Brdy. Pak jsme se společně přesunuli do zrcadlového bludiště. Odtud jsme šli pěšky na Pražský hrad, kde jsme si chvíli počkali na výměnu stráží, poté jsme se přesunuli na Karlův most a Václavské náměstí, kde jsme si prohlédli interiéry Národního muzea. Tato akce byla financována z projektu Talentmanagement.

Mgr. Vladimíra Jelínková

 

Space Mission a Planeta zábavy

Dne 6. 6. 2024 se třída 4.B zúčastnila výstavy Space Mission a Planeta zábavy v Brně. Jednalo se o světovou výstavu NASA – kde žáci zažili americký kosmický zázrak od minulosti až po budoucnost. Jedná se o velkolepou expozici, která vznikla ve spolupráci s americkou NASA. Každý žák během prohlídky plnil zadané úkoly a na konci své prohlídky byl odměněn lízátkem. Žákům se výstava velice líbila.  Projekt byl částečně hrazen z projektu TalentManagement.

SCHOOL GAMES – Velké finále

V pondělí 24. června 2024 se v prostorách sportovního areálu Svazácká v Ostravě-Jihu uskutečnilo velké finále sportovní akce SCHOOL GAMES. Této velké akce se zúčastnily základní školy obvodu Ostrava-Jih. Slavnostní zahájení bylo ve stylu Olympijských her v doprovodu mažoretek a vlajkonošů. Poté jsme si poslechli a zazpívali českou hymnu.

Po rozcvičce se sportovci vydali na svá sportovní stanoviště a vše mohlo začít. Své spolužáky a kamarády přišli podpořit žáci, kamarádi, učitelé a rodiče. Celkem se soutěžilo v sedmi disciplínách.

Naše škola měla svá želízka v těchto disciplínách:

atletika: dívky 8. – 9. třída

atletika: chlapci 8. – 9. třída

vybíjená: smíšené družstvo 3. – 5. třída

přehazovaná: chlapci 6. – 7. třída

Naše škola se v tak velké konkurenci neztratila a ve všech disciplínách, kterých jsme se zúčastnili, jsme skončili na medailových pozicích.

V atletice se mezi dívkami 8. – 9. tříd se žákyně Vendula Szijjártóová umístila na skvělém 2. místě.

V atletice mezi chlapci 8. – 9. tříd se žák Dominik Musil umístil na krásném 3. místě.

Smíšené družstvo ve vybíjené 3. – 5. tříd skončilo na krásném 2. místě.

Chlapci 6. – 7. tříd ve vybíjené obsadili skvělé 1. místo.

Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, patří velké poděkování. Poděkování patří i těm, kteří je na dané disciplíny připravovali, a všem, kteří je přišli podpořit.

Pro soutěžící i pro fanoušky bylo celý den připraveno občerstvení a doprovodný program formou fanzóny, kde byla spousta her, soutěží, chill zóna, skákací hrady, parkúrové centrum.

Andrea Děcká

 

Příroda 1. B

Ve čtvrtek 20. 6. 2024 děti vyrazily společně s paní učitelkou do Bělského lesa zkoumat zdejší přírodu. Zaměřily se především na poznávání listnatých stromů podle tvarů listů. Děti se s paní učitelkou zastavovaly také u naučných cedulí, aby se dozvěděly, co všechno v lese roste a jaká zvířata zde žijí. Děti si po cestě nasbíraly ve dvojicích listy. V druhém projektovém dni děti listy porovnávaly s obrázky na pracovním listu, hledaly informace o stromech, spojovaly list a plod. Nakonec provedly frotáž.            Projekt o přírodě se vydařil a dětem se moc líbil.

                                                           Mgr. Hana Gajdošová

 

Výlet na Lysou horu 25. 6. 2024

V úterý 25. 6. 2024 podnikli žáci 8. B a Maruška Balková z 9. B tradiční červnový výšlap na Lysou horu pod vedením P. Bartkové a M. Tomáška. Z důvodu výluky byla doprava na Ostravici komplikovanější, museli jsme třikrát přestupovat, ale bez problémů jsme to zvládli. Z Ostravice jsme vyrazili po červené značce. Jelikož jsme tentokrát vyrazili brzy ráno, počasí nám přálo, vyhnuli jsme se horku. Žáci už tento výšlap absolvovali několikrát, takže všichni si byli trasou jisti. Zdolali jsme vrchol Lysé hory, mezi prvními dorazili Vilém Rygiel, Vladimír Dornai a Mikhailo Kobylskyi.

Brno - 21. června 2024

Dne 21. června 2024 se žáci třídy 8. B vydali prozkoumat druhé největší město v České republice. Program začal v 9 hod. únikovou hrou v zábavním vědeckém parku VIDA science centrum v blízkosti brněnského výstaviště. Cílem únikové hry bylo získat čtyřmístný kód, který hráčům umožní dostat se ven z uzamčené místnosti. K získání kódu je potřeba správně vyřešit alespoň deset z třinácti tajemných „Black boxu“. Při jejich řešení žáci ve tříčlenných týmech využívali logické myšlení, fyzikální principy i analytické myšlení. Z místnosti, kde byl odpočítáván čas do výbuchu, se podařilo uniknout devíti hráčům z dvaceti. Hra rozvíjela týmovou spolupráci a komunikaci, využití teoretických poznatků v praxi, kombinování znalostí při řešení úkolů, práci s časem, rozhodování a trpělivost. Po ukončení hry si žáci prohlédli expozici, kde na ně na  ploše přes 6200 m² čekalo přes 180 interaktivních exponátů, díky kterým mohli objevovat, jak funguje svět kolem nás. Expozice je rozdělena do šesti tematických celků: PlanetaCivilizaceČlověkMikrosvětDětské science centrumVenkovní expozice. Po obědě se celá třída přesunula do jiné části Brna, k Brněnské přehradě a její parní dopravě. Parník je loď poháněná parním strojem či parní turbínou. Žáci se na tomto plavidle projeli po Brněnské přehradě, což bylo samo o sobě zážitkem. Brněnská přehrada je rozlohou největší dílo na řece Svratce a v rámci plavby si toto dílo žáci prohlédli spolu s nádhernou okolní přírodou tvořenou z větší části Podkomorskými lesy. V rámci polytechnického vzdělávání, rozvoji matematické a čtenářské gramotnosti vyplňovali pracovní listy týkající se lodní dopravy na Brněnské přehradě. Pomocí vlajkové námořní abecedy vyluštili zprávu a poslali odpověď nazpět, pracovali s mapou, s jízdním řádem, geometrickými a matematickými veličinami, logikou a museli dávat pozor a odpovídat na otázky týkající se okolí (názvy lodí apod.). Parník třídu dopravil k hradu Veveří. Žáci vystoupali kopec k hradu a následovala samostatná prohlídka celého areálu, všech nádvoří, včetně vstupu na Prachovou věž (Hlásky), ochozu Přihrádek, šatlavy, hradního mostu, gotické hradní kaple sv. Prokopa, bývalé konírny atd. Z hradu Veveří do centra města se třída přesunula pomocí parníku, tramvaje a nohou. V centru města žáci viděli mimo jiné katedrálu svatého Petra a Pavla, brněnský orloj na náměstí Svobody, Zelný trh. Zde měli žáci také rozchod a ve 20 hod. odjížděli z hlavního nádraží směr Ostrava unavení, ale spokojení. Akce se mohla uskutečnit také díky laskavému přispění Statutárního města Ostravy prostřednictvím grantu Talentmanagement.  

Prázdniny na Jihu

Městský obvod Ostrava-Jih v letošním roce pořádá již 5. ročník projektu s názvem PRÁZDNINY NA JIHU. Jedná se o projekt určený školním dětem ve věku 7–14 let, které mají trvalé bydliště v obvodu Ostrava-Jih. Obvod pro ně ve spolupráci se zájmovými organizacemi zajistil dopolední program, který je plný her, tvoření, sportovní činnosti, vědomostních soutěží a zábavy. Jedná se celkem o 40 dní, od pondělí do pátku v době od 8–12 hod. Vše je pro děti zcela ZDARMA. Bližší informace o projektu a náplň jednotlivých dní je uveden na webu https://prazdninynajihu.cz/

J&T Banka Ostrava Beach Pro 2024

Od středy 5.6. do neděle 9. 6. 2024 se v Ostravě uskutečnil již 6. ročník turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Naše škola se této velké sportovní akce zúčastnila ve čtvrtek a v pátek. Po celou dobu turnaje byl v prostoru areálu Dolních Vítkovic připraven bohatý doprovodný program. Pětidenní akce se konala v prostorách, které vyrostly přímo v areálu Dolních Vítkovic – objektu zapsaném v seznamu Evropského kulturního dědictví. Turnaj se uskutečnil na dvou písečných kurtech, v němž se na úrovni ELITE 16 o tituly i postup na olympijské hry utkalo 16 párů v obou kategoriích (muži, ženy). Žáci měli možnost vidět plážový volejbal elitní světové úrovně a zažít úžasnou atmosféru volejbalových zápasů. Největší ovace a skandování zažívali při hrání českých hráčů.

Andrea Děcká

Divadlo loutek Ostrava – Tajný deník Adriana Molea

Dne 4. června 2024 se žáci 8. B zúčastnili představení v Divadle loutek Ostrava s názvem Tajný deník Adriana Molea. Žáci už byli předem s populární postavou britské autorky Sue Towsendové seznámeni v hodinách literatury.

Jeden z nejslavnějších puberťáků světové literatury Adrian Mole to vůbec nemá jednoduché. K problémům s pletí se přidává rozpadající se manželství rodičů, nepochopení jeho intelektuálních sklonů a navrch k tomu všemu i trable s láskou. Deník, jemuž Adrian svěřuje všecky své starosti i radosti, je zábavnou, ale vůbec ne povrchní sondou do duše teenagera.

Vzhledem k tématu bylo představení určeno pouze pro žáky 8. a 9. ročníků. Jelikož se představení týkalo všech problémů klasického teenagera, které zůstávají podobné v každé době, odcházeli žáci pobavení a spokojení.