Aktuality

Muzeum Franze Kafky

Dne 1. listopadu 2019 se žáci z Klubu rozvoje čtenářské gramotnosti Grammy vydali do Prahy. Jejich cílem bylo Muzeum Franze Kafky. Zde se pod odborným vedením paní průvodkyně dozvěděli spoustu zajímavých informací ze života Franze Kafky, co vše ovlivnilo jeho tvorbu a jací umělci na něj působili. Zhlédli dobové fotografie a filmové záběry, úryvky z Kafkových deníků a rukopisů včetně všech výtisků jeho děl. Všem se návštěva muzea a hlavního města líbila, žáci se vrátili spokojeni a plni nových zážitků, dojmů a informací.

Den s ilustrátorem Adolfem Dudkem

Dne 23. října 2019 nás svou návštěvou poctil známý český ilustrátor Adolf Dudek. Přítomným žákům představil svou tvorbu, kterou mnozí znají jak z časopisů, tak dětských knih. Cílem jeho návštěvy bylo žáky naučit, jak se dá pomocí čtyř geometrických obrazců nakreslit prakticky cokoli. Pod jeho vedením tak pod rukami žáků vznikaly postavy, krajina, města nebo zvířata. Svým poutavým vypravováním a originálním přístupem dokázal přítomné žáky zaujmout natolik, že z něj byli všichni nadšení a na závěr setkání jej odměnili bouřlivým potleskem.  

Návštěva knihovny

Koncem října jsme navštívili knihovnu na Gurťjevově ulici. Paní knihovnice nám četla příběh o lvu, myšce a drakovi. Bedlivě jsme poslouchali, protože pak nám dávala otázky, které se týkaly povah zvířátek a my jsme tipovali, které zvířátko je zlé a které hodné. Také jsme si mohli prohlédnout vystavené knihy pro děti. Půjčit jsme si je ještě nemohli, to až poté, co nás rodiče do knihovny zaregistrují. Těšíme se na další akci v knihovně, bude zase za měsíc.

Otevření 1. třídy pro žáky se zvýšeným zájmem o školní výsledky

Vážení zákonní zástupci a přátelé školy, dovolujeme si Vás informovat o otevření 1. třídy pro děti se zvýšeným zájmem o školní výsledky. Tato třída bude na naší škole otevřena od 1. září 2019 v klidové zóně školy. První třída bude vybavena nejmodernějšími pomůckami a technikou tak, abychom v co největší možné míře rozvíjeli potenciál dětí. Ve třídě bude působit velmi vstřícná a zkušená paní učitelka, která se na práci s dětmi připravuje a těší. Pro práci ve třídě bude využívána také dotace SMO Program na podporu vzdělávání a talent managementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy. I když je v této třídě plánován nižší počet žáků, lze v současné době do této třídy ještě 3 žáky přijmout. Pokud máte zájem o bližší informace ke vzdělávání v této první třídě, kontaktujte vedení ZŠ Chrjukinova.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 36 a ust. §165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto: Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace uchazečů s tímto registračním číslem: Registrační číslo      Rozhodnutí                                      Registrační číslo       Rozhodnutí   08                               přijat                                                  09                              přijat 10                               přijat                                                   11                              přijat 12                               přijat                                                   13                              přijat 14                               přijat                                                   15                              přijat 16                               přijat                                                   17                              přijat 18                               přijat                                                   19                               přijat 20                               přijat                                                   21                               přijat 22                               přijat                                                   23                               přijat 24                               přijat                                                   25                               přijat 26                               přijat                                                   27                               přijat 28                               přijat                                                   29                               přijat 30                               přijat                                                   31                               přijat 32                               přijat                                                   33                               přijat 34                               přijat   Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 8. 04. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 8. 04. 2019 na webových stránkách školy www.zschrjukinova.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a to podáním učiněným u ředitele školy, který rozhodnutí vydal.

         Mgr. Vladimír Durčák

         ředitel školy

Rozhodnutí o vřazení do třídy se zvýšeným zájmem o školní úspěchy Ředitel školy na základě vyhodnocení žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání a na základě žádosti rodičů rozhodl o vřazení do třídy se zvýšeným zájmem o školní úspěchy uchazečů s tímto registračním číslem: Registrační číslo   12 13 14 22 23 25 26 SP 27 33 Mgr. Vladimír Durčák ředitel školy

Otevíráme 1. třídu pro nadané dětí

Nabízíme:
  • Nízký počet žáků ve třídě
  • Kvalitní výuku a moderní metody práce
  • Rodilý mluvčí ve výuce angličtiny
  • Vysoce nadstandardní vybavení třídy a školy
  • Mnoho zájmových a mimoškolních aktivit
  • Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky
  • Partnerský přístup rodiny a školy
  • Třída umístěna v klidovém prostoru školy mimo ostatní třídy
  • Moderně vybavenou školní družinu
  • Vysoce kvalitní a vstřícní pedagogové

Sportovní den s rodiči

Rok se s rokem sešel a my jsme v pondělí 11. 6. 2018 ve spolupráci se základní školou a družinou uspořádali již druhý ročník sportovního dne na školním hřišti pro rodiče a děti. Pro rodiče a děti byly připravený sportovní aktivity různého typu, jako házení míčkem do prostoru, skákáni v pytlích, chůze na chůdách, přesná trefa na branku, přelévaní vody na přesnost, házení míčkem na přesnost atd. Děti si zkoušeli vyrobit i svůj obrázek a prut. Odměnou jim bylo stanoviště, kde se kreslilo na obličej. Pro rodiče bylo připraveno občerstvení a pro děti malé dárky. Den se krásně povedl a všichni se to užili.

Chemický kroužek bádá

Ve čtvrtek 14. 6. jsme se opět sešli v laboratoři a vyzkoušeli jsme si pokusy tentokrát na téma vlastnosti látek. Nejprve jsme si opět připomněli zásady bezpečnosti a poté jsme přemýšleli, jaké vlastnosti látky mohou mít - napadla nás barva, skupenství, hustota, rozpustnost, hořlavost. Tyto vlastnosti jsme si ověřili na různých pokusech. Sledovali jsme rozpouštění obarveného cukru, připravovali jsme barevné roztoky s různou hustotou, různá skupenství látek jsme pozorovali při přípravě lávové lampy a pozorovali jsme rozpouštění želatinových tobolek s překvapením uvnitř. Na konci bádání nás čekalo uklízení laboratoře a na další laborování se opět můžeme těšit v příštím školním roce.

Školní klub na výletě

V úterý 5. 6. 2018 jsme se vypravili ze školního klubu na výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Naším cílem bylo Valašské muzeum v přírodě a zábavní park Gibon. Po příjezdu na místo jsme se nejprve vydali do Dřevěného městečka, kde jsme se podívali na to, jak se žilo před mnoha lety. Viděli jsme práci se dřevem, kamenem, drátem a něco nového jsme se dozvěděli také o bylinkách. Měli jsme možnost zhlédnout taneční vystoupení dětí. Po prohlídce skanzenu nás čekal zábavní park Gibon, kde měly děti možnost vyzkoušet si různé atrakce. Mnoho z nich využilo lanovou dráhu, která se na první pohled zdála jednoduchá, ale nebyla. Ty děti, které si nevybraly lanovou dráhu, šly do Giboňáčku nebo využily skákaní na trampolínách či jiné atrakce dětského parku. Po náročném dopoledním programu jsme si vychutnali výtečný oběd a pak hurá na další atrakce. Čekaly nás opět trampolíny nebo bumber ball a aquazorb. Děti si vše náležitě užily a byly spokojené. Na zpáteční cestě mnoho z nich v autobuse odpočívalo. Všichni jsme si užili krásný den, o čemž svědčí fotografie.  

Vystoupení třídy 6. A v domově pro seniory

Ve čtvrtek 31. května jsme se po vyučování opět vydali navštívit klienty domova pro seniory v Ostravě-Nové Vsi. Tentokrát jsme pro ně měli připravenou pohádku Popelka, jejíž dramatizaci jsme po dobu několika týdnů intenzivně nacvičovali. Pilně jsme trénovali nejen odpoledne ve škole, ale také doma. Přestože prostoru pro zkoušky nebylo mnoho, vystoupení dopadlo skvěle. V celém jeho průběhu bylo patrné vysoké nasazení herců, a tak punc kvality nesetřela ani občasná improvizace. Jsme vděčni za možnost vzájemného setkání, příležitost udělat někomu druhému radost. Vnímáme, že společně strávený čas byl obohacením pro obě zúčastněné strany.