Aktuality

Info k organizaci závěrečného týdne školního roku

V týdnu od 22. do 26. 6. 2020  již nebudou vyžadovány omluvenky od žáků. Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. 6. 2020 od 8.00 do 8.45 hodin ve všech třídách 1. a 2. stupně, s výjimkou 6.B. Žáci 6.B dostanou vysvědčení od 9.00 do 9.45 hodin. Každý žák bude mít s sebou podepsané čestné prohlášení (příloha_čestné_prohlášení) o neexistenci příznaků virového onemocnění, pokud jej již nedonesl do školy v uplynulých dnech. V opačném případě bude muset dostat vysvědčení před školou.

Prázdniny na Jihu - program pro celý obvod

Prázdniny na Jihu - celoobvodní prázdninový program je uveden na letáčku:

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ve 2. pol. 2019/2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, hodnocení Vašich dětí bude probíhat v souladu s vyhláškou č.211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a Postupem při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vydaného MŠMT 27. 4. 2020. Konkrétně vyučující daných předmětů zohlední:
 • podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku. Vzhledem k tomu, že taková forma vzdělávání na základní škole je v rozporu s §25 školského zákona, a ne každý žák má pro takové vzdělávání odpovídající podmínky, budeme zohledňovat toto období ve známce na vysvědčení jen tehdy, pokud tyto podklady žákovi pomohou k lepšímu závěrečnému hodnocení
 • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu)
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 (zejména v případě absence ostatních výše zmíněných podkladů)

Rodičům žáků 2. stupně

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví budou žáci 6. – 9. ročníků - v termínu od 8. 6. 2020 do 19. 6. 2020 mít možnost účastnit se občasných vzdělávacích a socializačních aktivit ve škole.
Tyto aktivity a docházka do školy NEJSOU pro žáky povinné, jsou pouze DOBROVOLNÉ. Pokud se jich chce žák účastnit, musí se vždy DOPŘEDU DOMLUVIT se svým třídním učitelem.
 • Tyto aktivity budou probíhat každé pondělí a čtvrtek od 9.00 – 11.30 h
 • Bude se jednat o socializační aktivity a třídnické hodiny, ne o klasickou výuku
 • Žák může navštívit tyto aktivity pouze po předchozí domluvě s třídním učitelem
 • Při prvním příchodu do školy musí odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
 • Žák musí dodržovat veškeré hygienické pokyny (rouška, dezinfekce rukou při vstupu i v průběhu aktivit, bezpečné a vhodné chování, udržování minimálních rozestupů 2 m)
 • Žáci čekají v 8.55 před školou na svého třídního učitele (bude jim změřena teplota, proběhne dezinfekce rukou)
 • Žáci jsou povinni se po příchodu do šaten přezout
 • Tito žáci nemohou odebírat oběd ze školní jídelny (strava nebude poskytována)
 • Žáci nemusejí navštěvovat tyto aktivity pravidelně (nebude po nich požadována omluva nepřítomnosti)
 • Skupiny těchto žáků nesmí přesáhnout počet 15

INFORMACE PRO RODIČE k organizaci konce školního roku 2019/2020

Domácí výuka formou on-line hodin a zadávání domácí práce bude ukončena 14. 6. 2020.
V TÝDNU 15. - 19. 6. 2020 prosím navštivte školu (po předchozí domluvě se svým třídním učitelem), abyste mohli:
 • Vrátit veškeré učebnice (vygumované, slepené, bez poškození)
 • Omluvit případnou absenci (která vznikla pro všechny žáky do 10. 3. 2020 a pro žáky 1. stupně, kteří se přihlásili k výuce od 25. 5. 2020)
 • Vrátit šatní klíček
 • Vyklidit šatní skříňku
 • Kdo potřebuje, pak může také vrátit čip do školní jídelny nebo družiny
 • Vyrovnat finanční závazky (za neodhlášené obědy, ztrátu klíče, poškozené či chybějící učebnice apod.)
 • Domluvit se na způsobu předání vysvědčení
Výuka bude ukončena v pátek 26. 6. 2020.
V pondělí a úterý 29. – 30. 6. vyhlašuje ředitel školy v souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů z organizačních důvodů ředitelské volno pro žáky naší základní školy. Dále informujeme rodiče, kteří z důvodu hmotné nouze ŽÁDAJÍ O OBĚDY ZDARMA pro své děti ve školním roce 2020/2021, aby tak neprodleně učinili na Úřadu práce v měsíci ČERVNU 2020! Od 1. 7. 2020 – 31.8.2020 jsou hlavní prázdniny. Do školy se nastupuje v úterý 1. 9. 2020.

Co mi dala a vzala karanténa

V desátém dnu domácího vyučování dostali žáci 5. A za úkol napsat slohovou práci na téma „Co mi dala a vzala karanténa.“ Přečtěte si, jak to vidí zavření škol Dominik Musil: Na začátku všeho se stalo, že světem se šířil virus. Tak došel do naší země osudný den toho rána. Nepamatuji si již, který den to bylo přesně, ale jen vím, že jsem dorazil domů s velkou radostí a oznámil jsem rodičům: Škola je uzavřena. Vduchu jsem se radoval, že mám prázdniny. Tak asi jako každý můj spolužák. První dny se rodiče snažili zjistit co nejvíc o této situaci a jak bude fungovat škola i zbytek důležitých věcí jako obchody, návštěvy, lékaři. Dost se o tom doma povídalo a mi to bylo celkem jedno, měl jsem prostě volno. Tak jsem se radoval, protože první dny to vypadalo, že jen rodiče mají starosti. Och, užíval jsem si týden prázdnin. Ani mi moc nevadilo, když pokaždé, co jsem se zeptal, zda mohu jit ven, bylo mi odpovězeno: Nikam, můžeš se nakazit! Ale co, mám přece počítač, mobil, hry. Však já se nějak zabavím. Při nejhorším je ještě televize. Největší zlom nastal, když mě jednoho dne ráno vzbudila mamka se slovy: Skončily prázdniny, jde se makat. Vstal jsem z postele. Nic jsem netušil, došel do kuchyně, tam mě čekala krásná snídaně a v momentě, jak jsem se zakousl do chleba, usedla vedle mě mamka se slovy: Koukej, co nám poslala škola. Úplně jsem zapomněl žvýkat a jen koukám na tu hromadu papírů a začal jsem se děsit. V hlavě mi běhaly myšlenky: Tohle? To mám dělat? Proč ? A přišel ten zlom - chtěl jsem zpět do lavice ve škole. Došlo mi mé první uvědomění, že karanténa nejsou prázdniny. I když jsem vlastně ještě úplně netušil, co mě čeká. Popsat to slovy: Horror? Galeje? Nevím. Rozhodně vím, že každý den byl skoro stejný. Vlastně se nic nezměnilo, jen to, že nade mnou stál bachař mamka a nedala mi vydechnout. Ani když vařila, prala, stíhala mě u toho pořád mít pod kontrolou a já začal nenávidět karanténu. Uvědomil jsem si, kolik mi toho škola dá už jen tím, že sedím v lavici a poslouchám. Kolik hodin doma sám strávím nad učením. Ale i to, že mám super mámu a i ona sama musela sednout k PC a nějaké věci si doplnit, ty, co rokama zapomněla, aby se mi mohla věnovat a já to vše nějak zvládl doma. Za odměnu jsem víc jak jindy pomáhal s prací doma. Uvědomil jsem si, jak je vlastně mamka fajn, kolik hodin nespí jen proto, aby mohla připravit učivo na další den. Měla toho vice, pomáhala ještě Kristiánovi a jeho babičce s tím, s čím si nevěděli rady. A táta? Ten byl super. Pomáhal mamince vše tisknout, kopírovat a zasílat paní učitelce. Také se snažili společnými silami najít něco, co nám nešlo. Když mi odpadly úkoly za týden a my měli vše hotové, nastalo mé volno, táta také nemusel do práce, protože jeho firma byla uzavřena, takže měl více času na mě  a zahráli jsme si spolu nejen společenské hry jako Rodina, ale řídil se mnou na PC naše oblíbené hry. Postupem času tak šel den za dnem a mi začalo být smutno. Chtěl jsem ven, chtěl jsem běhat a provětrat se a pokecat s kamarády. Ale to bohužel nešlo. Nejen, že bych se mohl nakazit já, ale vím, když se o tom doma mluvilo, že bych nejvíce ohrozil život mámči dědy a možná i táty. Když se o tom bavili, jen jsem poslouchal a přemýšlel nad tím, proč? A takhle běžel den co den a mně bylo více a více smutno, i když mám super kocoura, moc se s ním člověk nepomazlí. Tak jsem jednou hodil řeč při učení s mamkou, že bych chtěl štěně. Chvilku to trvalo, ale povedlo se. Mám slíbeného pejska. Sice menší rasy, ale bude to můj miláček chundelatý. K závěru bych mohl za sebe říct, že jsem poznal strach a obavy o své blízké. Zjistil jsem, že nic není zadarmo. Ani svoboda, čas. Že peníze, které máme doma na hospodaření nejsou jen tak. Nebo spíše jsem si tím časem doma uvědomil, kolik toho okolo mě je, o co jsem se dříve nezajímal. Že i svět a stát může mít problémy. Že jsou lidé na tom hůř, někteří líp.Také vím, že rodiče dělají maximum proto, abych se měl tak, jak se mám. A že se mám dobře. Ale za sebe bych na závěr řekl, že si už nikdy nebudu stěžovat, že musím do školy. Těším se na normální život. Škola, kamarádi, zápasy, sport.. To vše, co se teď nesmí.

PROJEKT Obědy do škol IV

Stravování ve školách a školkách zdarma:
Poznámka: rozhodné období je červen až září 2020 a leden 2021 Vice informací ZDE: plakát pro školy_strava

Výuka pro 1. - 5. ročník od 25. 5. 2020

Výuka bude probíhat pro žáky, kteří se v termínu do 18. 5. 2020 přihlásili ke vzdělávání ve škole.

Výuka bude probíhat od pondělí do pátku v době od 8:00 do 11:40 hodin dle rozpisu do skupin. Žáci, kteří projevili zájem o stravování a nenavštěvují školní družinu, budou ihned po výuce obědvat a odcházejí neprodleně ze školy. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, budou po výuce zůstávat ve třídě s vychovatelkou a obědvat po 12.10 hod. Pravidla školní docházky pro přihlášené žáky od 25. 5. 2020:
 • Žáci přijdou ke škole a odejdou ze školy samostatně
 • Ke škole dojdou žáci v rouškách a budou dodržovat mezi sebou stále 2m rozestupy (před školou i při vstupu do školy)
 • Při příchodu před školu budou rozřazeni do jednotlivých výukových skupin pracovníky školy
 • Před vstupem do školy bude žákům měřena teplota a kontrolovány ochranné pomůcky
 • Při vstupu do budovy je povinností použít dezinfekci rukou, která bude umístěna při vstupu
 • Povinnost používat dezinfekci bude také vždy po použití WC, na začátku každé vyučovací hodiny nebo na vyzvání pracovníka školy (škola dezinfekci zajistí)
 • Povinné je přezouvání, v případě, že žáci nebudou mít přezůvky, budou muset chodit neobutí, návleky nejsou přezůvky
 • Povinností je mít s sebou 2 čisté roušky a igelitový sáček
 • Žáci si přinesou svačinu a pití
 • Škola zajistí veškerá povinná hygienická opatření, včetně dezinfekce veškerých prostor školy
 • Pro omlouvání žáků, kteří se takto přihlásí k výuce od 25. 5. 2020, platí stejná pravidla jako při běžné docházce do školy
 • Žáci jsou povinni nosit školní pomůcky (sešity, učebnice, pouzdro), vyučovat se bude dle upraveného rozvrhu, bez tělesné výchovy
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • V případě zvýšené teploty, náznaku nemoci nebudou žáci vpuštěni do školy, budou odesláni domů
 • V případě nedodržování nařízených opatření mohou být žáci ze školy okamžitě vyloučeni

Organizace ve škole

 • Žáci sedí ve třídě na svých místech.
 • Je zakázáno se pohybovat po třídě bez svolení učitele.
 • Rouška zůstává nasazena po celou dobu. Sundat ji lze pouze se svolením vyučujícího, pokud jsou dodrženy hygienické podmínky. Po sejmutí roušky si ji žák ukládá do svého sáčku.
 • Při přesunu do šaten se žák pohybuje pouze ve vymezených prostorách školy, navštěvuje pouze vymezené WC, po ukončení každé vyučovací hodiny si dezinfikuje ruce.
 • Kontakt se žáky z jiných vzdělávacích skupin není možný.

Organizace vzdělávacích aktivit

 • Vzdělávací aktivity v době osobní přítomnosti žáků 1. – 5. ročníku ve škole jsou organizovány každý pracovní den.
 • V dopoledních hodinách v době od 8:00 hod do 11:40 hod. budou ve stanovených skupinách probíhat vzdělávací aktivity pod vedením pedagogických pracovníků.
 • V odpoledních hodinách v době od 11:40 hod. do 16:00 hod. se činnost skupiny zaměří na zájmové a relaxační aktivity s cílem zajistit odpočinek dětí.

Časový rozpis školního dne

 • 7:45 - 8:00 h – shromažďování se před školou se svou skupinou u přiděleného vyučujícího. Kontrola hygienických pomůcek, měření teploty.
 • 8:00 h – odchod do šaten. Vstup do školy je dovolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. Přezouvání, dezinfekce rukou.
 • 8:10 – 8:15 h  - evidence docházky žáků. Škola povede evidenci žáků o docházce do skupin. Nepřítomnost žáka omluví zákonný zástupce žáka v žákovské knížce. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bude škola žádat informaci zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • 8:15 – cca 11:40 h - dopolední blok vzdělávacích aktivit. Přesný čas ukončení dopoledního bloku se bude u jednotlivých skupin lišit. Během dopoledního bloku bude průběžně probíhat dezinfekce rukou a větrání místnosti.
Po ukončení dopoledního vzdělávacího bloku následuje zájmová odpolední činnost skupiny s vychovatelkou či jiným pedagogickým pracovníkem (max. do 16:00 hod.) spojená se stravováním ve školní jídelně.  Žáci, kteří se odpoledních aktivit nezúčastní, odcházejí domů nebo pod dohledem pedagogického pracovníka do školní jídelny. Po obědě budou všichni najednou odvedeni do šaten a mohou odejít domů. Žáci odcházejí ze školy bezodkladně domů, je zakázáno se před školou zdržovat či čekat na své spolužáky. Organizace odchodu z odpoledního zájmového bloku bude upřesněna osobně každému zákonnému zástupci žáků.

Pro deváťáky - Jak na přijímačky?

Milí žáci, teď už znáte přesné datum vašich zkoušek a můžete se tak vrhnout do poslední fáze vaší přípravy.
 • Ujasněte si, co všechno se ještě potřebujete naučit nebo si zopakovat – vím, že pravidelně děláte testy, takže už víte, kde chybujete a v čem máte mezery. Tyto oblasti si vypište na papír, tak abyste na nic nezapomněli.
 • Udělejte si plán – projděte si svůj denní rozvrh a naplánujte si už konkrétně, kterým oblastem se budete, který den věnovat (např. v pondělí udělám dvě cvičení na větný rozbor a spočítám tři příklady na rovnice). Na konci každého dne si odškrtněte, co jste zvládli. Budete tak mít svůj plán pod kontrolou. Učení si naplánujte do konce května. Červen si nechte volný na opakování a upřesňování posledních nejasností.
 • Připravte si otázky – každý týden se dostanete do školy a budete mít možnost si své nejasnosti doplnit s vyučujícími.
 • Stres – každému se může stát, že během přípravy propadne panice, že nic nestíhá, že nic neumí a vůbec to nemá cenu. V takovém případě na chvíli všechno zavřete, zhluboka se nadechněte, projděte se, zacvičte si nebo si třeba popovídejte s někým blízkým. Uklidnit vás může také to, že si uděláte plán, co bude, kdyby se vám náhodou přijímačky nepovedly.
Obecně je to tak, že školy mají 8 dnů na zveřejnění výsledků a pak máte 5 dnů na odevzdání zápisových lístků. Takže někdy kolem 21. 6. 2020 zveřejní školy volná místa a ty budou obsazovat, je potřeba se o to zajímat.
 • Den před zkouškami – už se nic nového neučte, maximálně si projděte pár poznámek, připomeňte si to, s čím jste nejvíce bojovali. Nachystejte si všechny věci na ráno, několik propisek, tužek a všechny potřeby, které můžete u zkoušek mít, tak ať nic nezapomenete a ráno vás to nevyvede z rovnováhy.
 • Den zkoušky – ráno vstaňte dostatečně brzy a nasnídejte se (mozek potřebuje energii), sebou si vezměte pití a klidně kousek čokolády nebo něčeho sladkého, co vás povzbudí. Před zkouškou se soustřeďte hlavně na sebe, neposlouchejte hovory okolo a neřešte kdo, co umí a co vy neumíte. Až vám dají test, dobře poslouchejte pokyny.
 • Vyplňování – dobře čtěte zadání!!! Pokud máte pocit, že si s úkolem nevíte rady, tak postupujte dál, abyste zbytečně neztráceli čas. Nejdříve vyplňte to, co víte, k ostatnímu se vraťte později. Pokud se za špatné odpovědi nestrhávají body, tak se nebojte si tipnout, třeba budete mít štěstí.
 • Pokud vás přepadne stres a panika během zkoušky, na chvíli zastavte a opět to rozdýchejte. Zkuste se pomalu nadechnout, na chvíli dech zadržet a zase vydechnout a to celé párkrát zopakovat. Pomůže vám to se zklidnit a pokračovat v práci.
 • Pokud byste hledali inspiraci na relaxaci a uvolnění mrkněte na youtube na videa Markéty Pavelkové, která uveřejňuje různé relaxační výzvy.
 • Pokud byste potřebovali jakkoliv pomoci nebo si třeba o vašem strachu a nervozitě jen popovídat, můžete mě kontaktovat na mail zaydlarova@seznam.cz případně na messengeru Marketa Kukelkova Zaydlarová.
Dokument je ke stažení zde: Jak na přijímačky

Hurá, jdeme opět do školy!

Naši deváťáci se vrátili do školních lavic a začali se pilně připravovat na přijímací zkoušky! Během probíhajícího uvolnění opatření proti nákaze koronavirem se od 11. 5. mohla vrátit část žáků druhého stupně konečně do výuky, a tak i naše škola opět přivítala žáky devátého ročníku! Výuka sice neprobíhá ve všech naukových předmětech, ale ti, kteří přípravu na přijímací zkoušky opravdu potřebují a nepatří k rizikové skupině obyvatel, mohli opět zasednout do lavic a zdokonalovat se v češtině pod vedením Mgr. Jana Nikla a také v matematice pod dohledem Mgr. Moniky Gajdičiarové. Studijní příprava se opravdu soustředí pouze na výuku českého jazyka a matematiky a žáci mají tedy možnost dvakrát týdně ve čtyřech hodinách procvičit své znalosti, které by mohly být rozhodující u přijímacích zkoušek na střední školu. Budeme jim tedy přát hodně štěstí a odhodlání a také úspěšné zvládnutí všech předpokladů k přijetí na zvolený obor!! Ať se vše podaří, jim přejí třídní učitelé za 9.A - Zbyněk Szarowski a za 9.B -Gabka Krucinová