Aktuality

Příprava na SCHOOL GAMES

Dne 15. 5. 2024 se naše škola zúčastní kvalifikace na SCHOOL GAMES. Tato akce se nese v duchu „V každém z nás je sportovec “. Žáci by si měli zažít olympijskou atmosféru a užít si den plný zábavy a her. Naši žáci budou soutěžit v atletice, fotbale, vybíjené a přehazované. Ti nejmenší si vyzkouší Sportovní arénu. V pátek 3. 5. 2024 se k nám do školy přišel podívat team ze SCHOOL GAMES. Zavítali do hodiny tělesné výchovy 7. ročníku, kde právě probíhala příprava na přehazovanou.

P. Kaděrová

Soutěž Příroda s otazníky 2024

SVČ Korunka v Ostravě-Porubě vyhlásila pro žáky 5. – 8. tříd soutěž s názvem Příroda s otazníky. Cílem akce, která se konala 29.4.2024, bylo probudit zájem žáků o přírodu, prohloubit jejich přírodovědné znalosti a připomenout jim vzájemnou spojitost člověka s přírodou. Letošním tématem bylo – Lužní lesy. Naši školu zastupovali čtyři žáci 5. B – Jolana, Kateřina, Barbora a Martin. Soutěž měla tři části – náročný test, osmisměrku s tajenkou a poznávací test. V náročném zápolení s žáky dalších ostravských škol vyhrála ve své kategorii Jolka. Patří jí za to poděkování za vynikající reprezentaci školy a velké uznání!

R. Fryčková

Návštěva Archeoparku v Chotěbuzi

Učitelky 1. – 5. třídy v budově C využily dne 24. 4. 2024 pestré nabídky Archeoparku v Chotěbuzi a zajistily pro své žáky zajímavé výukové programy: žáci 1., 4. a 5. B „se vrátili“ Branou do minulosti, přesněji do středověku. Díky komentované prohlídce venkovního areálu se seznámili s životem předků – jejich obydlím, řemesly, výstrojí vojáků, poznali žernov, vyzkoušeli si střílení z luku, mohli psát do voskových tabulek hlaholicí (podle předlohy J). Na základě získaných informací a prohlídky expozice pak vyplnili pracovní list. Druháci a třeťáci se seznámili s devatero řemesly, bez nichž by byl život našich předků nemyslitelný. Program provázela řada aktivit, úkolů a praktických příkladů. Programy navazovaly na výuku v prvouce a vlastivědě a staly se tak názornou pomůckou v práci učitelek.

R. Fryčková, H. Gajdošová, V. Jelínková, D. Rabeková, L. Gärtnerová

Disodor v K-Triu

Tři vraždy na scéně aneb smrt nikdy nespí Dne 23. dubna 2024 navštívily třídy 5. A, 6. A, 1. skupina, a 8. B kulturní dům K-TRIO, kde se konalo představení amatérského souboru Disodor, který působí při Základní škole Logopedická, s.r.o., v Ostravě, pod spoluvedením naší paní učitelky Roberty Šolonkové. Divadelní představení bylo zahájeno promítáním sestřihu ze zkoušek. Poté se herci předvedli ve třech příbězích, kde šlo, jak název napovídá, o vraždy. Inspiraci tvůrci našli u Agathy Christie, Roalda Dahla a Miroslava Švandrlíka. V prvním příběhu hrdina přišel na to, že ve vesnické hospůdce se vaří guláš z lidského masa a za to musel zaplatit životem. Následovala vražda manžela jehněčí kýtou a tato vražedná zbraň byla poté uvařena a zkonzumována, tudíž už neexistovala. Ve třetí části se spolu utkali muž a žena, oba již v minulosti sprovodili ze světa své bývalé protějšky a teď to bylo kdo s koho. Představení bylo zpestřeno živou hudbou, pěknými kulisami a zajímavými hereckými výkony. Žáci naší školy se mohli poučit, co vše je možno dokázat v rámci základní školy a zájmového kroužku.

P. Bartková

Akce - prevence dětských úrazů

Stane se to ve vteřině …je název letošní edukační akce Prevence dětských úrazů 2024. Programu, který pořádala Profeel agency s.r.o., se zúčastnili žáci 3. a 5. B ve čtvrtek 18. 4. 2024 v areálu nákupního centra Avion. Týmy odborníků HZS, Policie ČR, Městské policie, FNO, lékařské fakulty OU, SZŠ a VOŠZ A BESIP ve svých prezentacích ukázaly, jak předcházet úrazům dětí a jak nejlépe jim poskytnou první pomoc. Žáci se seznámili s prací zdravotníků popáleninového centra, mohli si vyzkoušet – díky brýlím, které simulují opilost - postřeh, koordinaci člověka pod vlivem alkoholu, ošetřovali „zraněného“ spolužáka, vyslechli si postup ohlašování dopravní nehody, požáru, procvičili si dopravní značky a dověděli se, že i přítomnost asistenčního psa pomáhá při uzdravování dětí v nemocnici. Cílem této akce bylo ovlivnit chování dětí a výrazně tak snížit počet dětských úrazů.

R. Fryčková

Jarní kouzlení se sklíčky ve školní družině

Pan Fojtů už po několikáté navštívil naši školní družinu, tentokrát 18. dubna 2024. Rodiče si se svými dětmi malovali sklíčka různých tvarů a ani tentokrát nezůstalo u jednoho. Všichni jsme si povedené odpoledne užili.

I. Košinová, L. Gärtnerová

Žáci 8.A v Revolution train

V pátek 12. dubna 2024 se žáci 8. A zúčastnili akce Revolution train, který při své cestě přes Českou republiku zastavil ve dnech 12. a 15. dubna v Ostravě na svinovských mostech. Žáci společně  s průvodcem prošli šesti vagóny, které vyprávěly skutečný příběh drogově závislých lidí. Během prohlídky vlaku zhlédli krátký film, viděli ukázku drogového doupěte a samotných návykových látek, prošli přes výslechovou místnost až k vězeňské cele. Exkurzi ukončili u stromu života, kde příběh ústřední dvojice končí. Žáci byli vtaženi do příběhu drogově závislých od začátku do konce. Modelové situace mohli hodnotit podle svého uvážení a představit si, jak by se v daných okamžicích sami rozhodli. I proto hodnotili návštěvu protidrogového vlaku pozitivně a s nadšením. Revolution train je interaktivní expozice, přibližující mladistvým, jaké účinky a důsledky má užívání návykových látek na lidský život.

H. Dostálová

Velikonoční dílna na 1. stupni

Ve středu 27. 3. 2024 se na 1. stupni naší školy uskutečnila akce Velikonoční dílna. Děti si mohli spolu s rodiči přijít vyrobit různé dekorace související se svátky jara. Děti odcházeli domů spokojeni s krásnými velikonočními výrobky.

S. Gvozdanović, L. Rumblíková, J.Picmaus

 

Jaro 2024 ve škole

Jarní výzdobu školy připravili pod vedením M. Vallové žáci 7.A, 9.A a 9.B.