Aktuality

Vánoční jarmark 2019

V úterý 10. 12. 2019 pořádala naše základní škola již tradiční vánoční jarmark. V úvodu se představili žáci školy vánočním vystoupením, které si připravili se svými vyučujícími pro rodiče, příbuzné a kamarády. Na programu, který sestavila A. Děcká ve spolupráci s M. Adamíčkovou, O. Bělkou a J. Kučerovou, byly vánoční koledy, balet, písničky, hra na flétnu, říkanka v anglickém jazyce a malá módní přehlídka. Vystoupení se všem návštěvníkům líbilo a děti byly odměněny potleskem. Poté již začal vánoční jarmark. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout a zakoupit výrobky, které pro ně vyrobily děti pro zpříjemnění vánoční atmosféry doma. Ve školní kuchyňce si všichni přítomni mohli dát malé občerstvení. V pozadí zněly vánoční koledy v podání J. Nikla na klavír a dokonce se zpěvem přidaly i žákyně 9. ročníku. Velké díky všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, za nádhernou vánoční výzdobu vděčíme především G. Krucinové a M. Vallové. Užijte si všichni krásné a pohodové vánoční svátky a do Nového roku přejeme hodně štěstí a zdraví.

Prodej obědů na leden 2020

Čtvrtek   19.12.2019  7.00 – 13.00 hod

Pondělí   6.1. 2020      7.00 – 12.00 hod

7-10 let         19 obědů x 25 Kč                475 Kč

11 – 14 let     19 obědů x 27 Kč                513 Kč

15 – a více let      19 obědů x 30 Kč                570 Kč

cizí strávníci       19 obědů x 65 Kč                1 235 Kč

ínávorfiŠ aneb tajemství utajených zpráv

V pondělí 2. listopadu 2019 absolvovali žáci 8. B ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic zajímavý výukový program zabývající se tematikou šifer. Žáci se seznámili s různými způsoby utajovaní zpráv, zábavnou formou se naučili šifry tvořit i dekódovat. Procvičili si matematické dovednosti, úspěšně aplikovali teoretické poznatky v praxi. Mnozí z nich se zamysleli nad bezpečností přenosu informací, a to nejen v minulosti, ale také v současném světě.

Dětí školní družiny na Hukvaldech

Dne 2.12.2019 jsme navštívili Tropic na Hukvaldech. I když bylo mrazivé počasí, mohli jsme shlédnout pěkně v teple expozici tropických rostlin a živočichů. Prošli jsme také zahradu s dřevinami, viděli jsme japonskou zahradu. Nejvíce jsme obdivovali mluvící papoušky a pumu, dále jsme viděli langusty, motýly, kraby, brouky a mnoho druhů kaktusů.

Příprava na vánoční jarmark

Na letošní vánoční jarmark jsme se pilně připravovali: trénovali jsme koledy a vyráběli drobné výrobky pro zpříjemnění vánoční atmosféry doma. Všichni rodiče jsou zváni!

Mikulášská nadílka 2019

Ve čtvrtek 5. 12. navštívili naši školu Mikuláš s čerty a anděly. Žáci jim předvedli říkanky, básničky a písničky, za které dostali sladkou odměnu, ti zlobivější bramboru.

Anglické divadlo

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Dne 5. 12. se žáci třídy 6. B pod vedením třídní učitelky M. Gajdičiarové vydali do kulturního domu K – TRIO na tajuplné divadelní představení o podivných dětech. Představení si připravili žáci z brněnského gymnázia a celé vystoupení bylo navíc v angličtině. Hlavním hrdinou byl Jacob, který se dozvěděl od svého dědečka o osiřelých dětech se zvláštními schopnostmi. O tyto děti se starala ve svém sirotčinci slečna Peregrinová. Chránila je před hrůznými tvory zvenčí, kteří jim chtěli ublížit. Tvorové byli neviditelní, proto bojovat s nimi bylo velice obtížné. Pomoci jim mohl jedině Jacob, který měl tu schopnost, že jediný podivná monstra viděl. Nakonec vše dobře dopadlo a monstra byla poražena. Šesťákům se představení velice líbilo a shodli se na tom, že výkony dětských herců byly skvělé, provedení bylo originální a poutavé a hlavně angličtina byla pro všechny srozumitelná.

Návštěva Moravskoslezského veletrhu středních škol

Dne 6.12.2019 žáci devátých tříd navštívili výstaviště na Černé louce v Ostravě, kde probíhal veletrh „Středoškolák, vysokoškolák, PROJOB“. Žáci měli možnost projít si stánky různých středních škol a učilišť a zeptat se zastupujících pedagogů na různé otázky ohledně studia na dané škole. Měli možnost si vyzkoušet např. i odběr krve na figuríně nebo se mohli podívat na prezentovanou záchranu zraněného studenty Střední zdravotní školy AGEL.

Prosincové vydání školního časopisu je zde!

Prosincové vydání časopisu je zde: ÁČKO - prosinec 2019

Veřejné vystoupení žáků v kulturním domě AKORD

Členové divadelního souboru Disodor mají za sebou již několik povedených vystoupení pod vedením naší vyučující Kateřiny Cahové a jejích hostů. Ve středu 27. listopadu 2019 sehráli v prostorách kulturního domu AKORD v Ostravě-Zábřehu představení Růže přátelství, inspirované myšlenkami autora Malého prince Antoine de Saint-Exupéryho. Publikum tvořili žáci několika škol městského obvodu Ostrava-Jih. Celkem tak jednotlivá vystoupení navštívily stovky dětí. Všichni herci se na vystoupení poctivě připravovali a ke svým úkolům přistupovali s velkou zodpovědností a nasazením. Jejich snaha byla odměněna závěrečným potleskem diváků v naplněném sále. Zcela zaslouženě jsou nyní naplněni dobrým pocitem z poctivě odvedené práce a možnosti udělat radost někomu druhému. Nechybí jim nadšení a odhodlání v obdobných aktivitách pokračovat.