Aktuality

Veřejné vystoupení žáků v kulturním domě AKORD

Členové divadelního souboru Disodor mají za sebou již několik povedených vystoupení pod vedením naší vyučující Kateřiny Cahové a jejích hostů. Ve středu 27. listopadu 2019 sehráli v prostorách kulturního domu AKORD v Ostravě-Zábřehu představení Růže přátelství, inspirované myšlenkami autora Malého prince Antoine de Saint-Exupéryho. Publikum tvořili žáci několika škol městského obvodu Ostrava-Jih. Celkem tak jednotlivá vystoupení navštívily stovky dětí. Všichni herci se na vystoupení poctivě připravovali a ke svým úkolům přistupovali s velkou zodpovědností a nasazením. Jejich snaha byla odměněna závěrečným potleskem diváků v naplněném sále. Zcela zaslouženě jsou nyní naplněni dobrým pocitem z poctivě odvedené práce a možnosti udělat radost někomu druhému. Nechybí jim nadšení a odhodlání v obdobných aktivitách pokračovat.

Projektové dny školní družiny v listopadu 2019

V rámci projektových dní školní družiny z projektu Šablony II byly zorganizovány pod vedením paní Ivety Košinové další zajímavé výlety v našem kraji.

Dne 18.11.2019 jsme navštívili muzeum v Bílovci, kde jsme se seznámili s výrobou mouky. Dozvěděli jsme se, jaké známe druhy mouky, seznámili se s větrnými a vodními mlýny a také vyzkoušeli mletí mouky na žernovu. Rovněž jsme z mouky a všelijakých dobrůtek upekli bábovku. Děti byly z výletu nadšené.

Dalším listopadovým výletem byla návštěva továrny na výrobu skleněných ozdob v Opavě dne 25.11.2019. Děti se seznámily s foukáním, stříbřením, máčením, malováním ozdob, ocenily zručnost žen. Součástí naší exkurze byla kreativní dílna, ve které si děti mohly ozdobit svou baňku. Moc se nám na výletě líbilo.

Projektové dny školní družiny v říjnu 2019

V rámci projektových dní školní družiny z projektu Šablony II byly zorganizovány pod vedením paní Ivety Košinové zajímavé výlety v našem kraji. Dne 7. října 2019 navštívili žáci ze školní družiny Dům přírody v Bartošovicích. Děti zde měly možnost prohlédnout si raněná zvířata ve voliérách, odkud po vyléčení putují do volné přírody. Zúčastnily se krásné komentované prohlídky vnitřní expozice, odkud  si odnesly spoustu zajímavých informací.   Dalším výletem dětí ze školní družiny bylo Auto moto muzeum v Kopřivnici 21.10.2019. Děti si zde prohlédly veterány motocyklů a automobilů, dozvěděly se mnoho poznatků o jejich výrobě. Nejvíce pozornosti věnovaly autu Ferrari. Díky nádhernému počasí jsme čas do odjezdu autobusu mohli strávit na dětském hřišti.

Návštěva UNIPAR

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se děti, které chodí do technického kroužku z projektu Grammy, vydali na výlet do Rožnova pod Radhoštěm pod vedením školní asistentky Andrey Děcké. Cílem výletu byla návštěva firmy UNIPAR, která se zabývá výrobou svíček. V 8 hodin ráno jsme vyrazili vlastním autobusem směrem Rožnov pod Radhoštěm. Ve firmě UNIPAR se nás ujal pan majitel, který nás provedl výrobnou. Žáci viděli stroje, které slouží k výrobě svíček. Každý si měl možnost obarvit svou svíčku. Zároveň viděli, že dokončení svíček se provádí ručně. Po výkladu si děti mohly v malém obchůdku koupit další svíčky. Počasí nám přálo, tak jsme se ještě pěšky vydali navštívit obchůdek s prodejem kamenů. Děti byly nadšené. Celý výlet jsme zakončili sladkou tečkou v místní čokoládovně. Poté už nás čekal autobus a vydali jsme se domů. Výlet se dětem velmi líbil.

Broučkiáda 2019

Ve středu 13. 11. 2019 naši pedagogové (Zuzana Pelikánová, Andrea Děcká, Ondřej Bělka) připravili pro žáky 1. stupně tradiční akci - Broučkiádu. Ve škole bylo pro žáky připraveno pět stanovišť: Pilná včelka, Chytrý brouček, Mravenčí stezka, Popletený Vilík a Broučkování. Cílem bylo splnit daný úkol na každém stanovišti a tak získat smajlíka do záznamové karty. Na konci na ně čekala sladká odměna a brouček, kterého si vybarvily. Po této části programu se žáci vydali na malý „lampionový průvod“, aby na konci trasy své broučky uspali k zimnímu spánku. Akce se dětem líbila. Děkujeme organizačnímu týmu a žákům devátých tříd, kteří ve svém volném čase přišli a pomáhali na stanovištích.

Soutěž mladých zoologů 2019

Ve dnech 11. 11. - 15. 11. 2019 pořádala ZOO Ostrava již tradiční Soutěž mladých zoologů. Naše škola se této soutěže pravidelně zúčastňuje, a tak jsme se v pátek 15. 11. 2019 vypravili do ZOO. Letošní téma bylo Dravci, sovy a sokoli (anatomie, chování, způsob života, geografické rozšíření, ohrožení, ochrana, význam pro člověka, dravci, sokoli a sovy v ZOO Ostrava). Naši školu reprezentovali vybráni žáci 6. - 9. ročníků. Družstva mohla být maximálně pětičlenná. Jejich úkolem bylo vyplnit daný test v časovém limitu třiceti minut. Děkujeme vyučujícím za přípravu na soutěž a žákům za reprezentaci školy.  

Muzeum Franze Kafky

Dne 1. listopadu 2019 se žáci z Klubu rozvoje čtenářské gramotnosti Grammy vydali do Prahy. Jejich cílem bylo Muzeum Franze Kafky. Zde se pod odborným vedením paní průvodkyně dozvěděli spoustu zajímavých informací ze života Franze Kafky, co vše ovlivnilo jeho tvorbu a jací umělci na něj působili. Zhlédli dobové fotografie a filmové záběry, úryvky z Kafkových deníků a rukopisů včetně všech výtisků jeho děl. Všem se návštěva muzea a hlavního města líbila, žáci se vrátili spokojeni a plni nových zážitků, dojmů a informací.

Den s ilustrátorem Adolfem Dudkem

Dne 23. října 2019 nás svou návštěvou poctil známý český ilustrátor Adolf Dudek. Přítomným žákům představil svou tvorbu, kterou mnozí znají jak z časopisů, tak dětských knih. Cílem jeho návštěvy bylo žáky naučit, jak se dá pomocí čtyř geometrických obrazců nakreslit prakticky cokoli. Pod jeho vedením tak pod rukami žáků vznikaly postavy, krajina, města nebo zvířata. Svým poutavým vypravováním a originálním přístupem dokázal přítomné žáky zaujmout natolik, že z něj byli všichni nadšení a na závěr setkání jej odměnili bouřlivým potleskem.  

Návštěva knihovny

Koncem října jsme navštívili knihovnu na Gurťjevově ulici. Paní knihovnice nám četla příběh o lvu, myšce a drakovi. Bedlivě jsme poslouchali, protože pak nám dávala otázky, které se týkaly povah zvířátek a my jsme tipovali, které zvířátko je zlé a které hodné. Také jsme si mohli prohlédnout vystavené knihy pro děti. Půjčit jsme si je ještě nemohli, to až poté, co nás rodiče do knihovny zaregistrují. Těšíme se na další akci v knihovně, bude zase za měsíc.

Otevření 1. třídy pro žáky se zvýšeným zájmem o školní výsledky

Vážení zákonní zástupci a přátelé školy, dovolujeme si Vás informovat o otevření 1. třídy pro děti se zvýšeným zájmem o školní výsledky. Tato třída bude na naší škole otevřena od 1. září 2019 v klidové zóně školy. První třída bude vybavena nejmodernějšími pomůckami a technikou tak, abychom v co největší možné míře rozvíjeli potenciál dětí. Ve třídě bude působit velmi vstřícná a zkušená paní učitelka, která se na práci s dětmi připravuje a těší. Pro práci ve třídě bude využívána také dotace SMO Program na podporu vzdělávání a talent managementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy. I když je v této třídě plánován nižší počet žáků, lze v současné době do této třídy ještě 3 žáky přijmout. Pokud máte zájem o bližší informace ke vzdělávání v této první třídě, kontaktujte vedení ZŠ Chrjukinova.