Aktuality

Tvoříme z papíru

Několik hodin jsme se věnovali kirigami - umění stříhání a ohýbání papíru. Můžete se podívat, jak to dopadlo: Další výtvory děti vyrobily z použitých krabic různých velikostí a tak nám vznikli roboti Ozobot, Max, Bela, Kiri...

Kroužek kreativní kresby pro žáky 1. stupně

Od listopadu 2019 zahájil svou činnost zájmový kroužek pro žáky 1. stupně zaměřený na kreativní kresbu, který vede p. uč. Ondřej Bělka. Doposud byla tématem kresby zvířata tuzemská i exotická, a to medvěd, vlk, kůň nebo gepard. Následovat bude lidská figura. Celý postup práce děti vidí na tabuli a podle pokynů učitele pracují samy. Hned od počátku se stal kroužek velmi oblíbeným. Ukázky prací jsou zde:

7.B v Planetáriu Ostrava

V rámci projektu Talentmanagement navštívila třída 7.B dne 18. 12. 2019 Planetárium v Ostravě-Porubě. Autobus č. 37 nás dovezl ke studentským kolejím a poté jsme se pěšky přesunuli k planetáriu. Nejprve žáci pracovali ve skupinách, společnými silami se snažili vyplnit pracovní listy. Odpovědi hledali v pěti expozicích, které jsou zaměřeny na vesmír. Zhruba v 11 h se žáci přesunuli do sálu, kde viděli film Bouřlivá planeta. Návštěva planetária se žákům velice líbila.

Výlet do Velkých Losin

V rámci projektu TALENTMANAGEMENT se v předvánočním čase, 3. prosince 2019, zúčastnilo 37 dětí ze 4. – 9. ročníku naší školy výletu do krásné krajiny Jeseníků, který byl spojen s návštěvou Ruční papírny ve Velkých Losinách. Tato papírna je jediná v Evropě, která ještě vyrábí papír tradiční ruční metodou. Během poutavé exkurze si mohli žáci prohlédnout stroje, na kterých se papír vyráběl, a seznámit se s dějinami a současností této výroby. Dodnes se touto tradiční metodou vyrábí papír pro banky, podnikatele, ale také pro písemnosti prezidenta republiky. Potom následovaly dílničky, ve kterých si každý žák mohl tradiční metodou vyrobit svůj list papíru s vodoznakem, na něj si otisknout historický znak papírny, přidat si k němu pečeť a pak si vyzkoušet i na tento druh speciálního papíru kresbu tuší. Samozřejmě nechyběly ani nákupy upomínkových předmětů v místní podnikové prodejně. Po všech těchto zážitcích všem chutnal kuřecí řízek s bramborovou kaší v místní restauraci.

Návštěva žáků 9. tříd v TU-VŠB Ostrava

Dne 12. 12. 2019 navštívili žáci 9. B areál VŠB, kde jim byla vysvětlena problematika robotiky. Co je robotika? Kde všude můžeme roboty potkat? Ale i další otázky byly našim žákům zodpovězeny. Dále byli žáci rozděleni do tří skupin a každá skupina byla přiřazena k určitému robotu, kterého si mohli vyzkoušet. Po vystřídání celé skupiny u určitého robotu se skupiny žáků prostřídaly. Žákům se návštěva areálu VŠB velmi líbila.

Vánoční jarmark 2019

V úterý 10. 12. 2019 pořádala naše základní škola již tradiční vánoční jarmark. V úvodu se představili žáci školy vánočním vystoupením, které si připravili se svými vyučujícími pro rodiče, příbuzné a kamarády. Na programu, který sestavila A. Děcká ve spolupráci s M. Adamíčkovou, O. Bělkou a J. Kučerovou, byly vánoční koledy, balet, písničky, hra na flétnu, říkanka v anglickém jazyce a malá módní přehlídka. Vystoupení se všem návštěvníkům líbilo a děti byly odměněny potleskem. Poté již začal vánoční jarmark. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout a zakoupit výrobky, které pro ně vyrobily děti pro zpříjemnění vánoční atmosféry doma. Ve školní kuchyňce si všichni přítomni mohli dát malé občerstvení. V pozadí zněly vánoční koledy v podání J. Nikla na klavír a dokonce se zpěvem přidaly i žákyně 9. ročníku. Velké díky všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, za nádhernou vánoční výzdobu vděčíme především G. Krucinové a M. Vallové. Užijte si všichni krásné a pohodové vánoční svátky a do nového roku přejeme hodně štěstí a zdraví.

Prodej obědů na leden 2020

Čtvrtek   19.12.2019  7.00 – 13.00 hod

Pondělí   6.1. 2020      7.00 – 12.00 hod

7-10 let         19 obědů x 25 Kč                475 Kč

11 – 14 let     19 obědů x 27 Kč                513 Kč

15 – a více let      19 obědů x 30 Kč                570 Kč

cizí strávníci       19 obědů x 65 Kč                1 235 Kč

ínávorfiŠ aneb tajemství utajených zpráv

V pondělí 2. listopadu 2019 absolvovali žáci 8. B ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic zajímavý výukový program zabývající se tematikou šifer. Žáci se seznámili s různými způsoby utajovaní zpráv, zábavnou formou se naučili šifry tvořit i dekódovat. Procvičili si matematické dovednosti, úspěšně aplikovali teoretické poznatky v praxi. Mnozí z nich se zamysleli nad bezpečností přenosu informací, a to nejen v minulosti, ale také v současném světě.

Děti školní družiny na Hukvaldech

Dne 2.12.2019 jsme navštívili Tropic na Hukvaldech. I když bylo mrazivé počasí, mohli jsme shlédnout pěkně v teple expozici tropických rostlin a živočichů. Prošli jsme také zahradu s dřevinami, viděli jsme japonskou zahradu. Nejvíce jsme obdivovali mluvící papoušky a pumu, dále jsme viděli langusty, motýly, kraby, brouky a mnoho druhů kaktusů.

Příprava na vánoční jarmark

Na letošní vánoční jarmark jsme se pilně připravovali: trénovali jsme koledy a vyráběli drobné výrobky pro zpříjemnění vánoční atmosféry doma. Všichni rodiče jsou zváni!