Aktuality

Putování za medem 1.B

Ve středu 12. 1. 2022 jsme s prvňáčky vyrazili v mrazivém počasí do Světa techniky. Přivítala nás paní Mirka a provedla nás včelím světem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací ze života včel. Pocítili jsme na vlastní kůži jaké je být včelou. Také jsme se naučili programovat parádní robotickou včelku Áju. Akce se nám velmi líbila. Než jsme se se Světem techniky rozloučili, navštívili jsme nádherně opravený Dětský svět s mnoha herními atrakcemi.

Mgr. Hana Gajdošová

 

Kráčí Mikuláš

Mikuláš s čertem si letos opravdu pospíšili. Do naší třídy dorazili již v pátek 3. prosince 2021. Čert hlasitě zabušil na dveře, Mikuláš si od dětí vyslechl písničku „Kráčí Mikuláš“ a andělé jim za odměnu rozdávali dobroty. Žádný prvňáček neskončil v pytli od čerta, protože všechny zlobivé děti slíbily, že se polepší.

Mgr. Gajdošová

 

Svět techniky 8.B

Ve středu 8. 12. 2021 jsme navštívili Svět techniky a skvěle jsme si to užili. Doprovázeli nás dva šikovní žáci z 8. A spolu s asistentkou pedagoga Monikou Jurákovou. Cílem výukového programu zaměřeného na chemii bylo najít všechny prvky, které „utekly“ z periodické tabulky prvků. Nejprve každý dostal kartu s prvkem a jeho vlastnostmi. Žáci, kteří měli prvky s podobnými vlastnostmi, vytvořili dvojice a snažili se tyto prvky umístit do prázdné tabulky. Díky tomu pochopili, že prvky jsou v tabulce uspořádány podle vzrůstajícího protonového čísla a číslo řádku a sloupce souvisí s počtem elektronových vrstev a valenčních elektronů. Osm prázdných políček v tabulce patřilo prvkům, které byly ukryty ve sloučeninách. Proto se všichni přesunuli k laboratorním stolům a pomocí plamenných zkoušek a srážecích reakcí tyto prvky objevili. Žáci se nejen dozvěděli spoustu zajímavostí o různých prvcích, ale vyzkoušeli si také práci s kahanem a provedli několik chemických reakcí. Nakonec se naše skupina přesunula na prohlídku expozic a všichni se shodli na tom, že se akce vydařila.

M. Gajdičiarová

Linoryt v DOV Ostrava

Dne 7. 12. 2021 se třída 6. B zúčastnila vzdělávacího programu Linoryt = základ grafické techniky, který si pro děti připravili ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic.

Linoryt je velmi působivá grafická technika, která nabízí obrovské možnosti výtvarného vyjádření. Spočívá ve vlastní tvorbě návrhu obrazu a jeho vyrytí do lina, následuje jeho obtisk na papír pomocí velkého lisu. Žáci využili možnost si v dílně vyzkoušet svou manuální zručnost a zároveň projevit své vlastní estetické cítění.

P. Bartková

Školní výzdoba

Mikulášský turnaj v přehazované 2021

V pondělí 6. 12. 2021 jsme uspořádali na naší škole turnaj v přehazované. Od rána soutěžili žáci šestých a sedmých ročníků. Klání se zúčastnilo 6 družstev.  Rozděleni byli do dvou skupin. Ve skupině A se nejvíce dařilo hráčům 6.A a skupinu B ovládli hráči 6.A a 6.B. Samotné finále vyhrálo družstvo 6.A a 6.B. Výsledky - 1.skupina:
  1. místo družstvo 6.A, 6.B ( Milan, Patrik, Andrej, Kristýnka)
  2. místo družstvo 6.A ( Sebík, Vilda, Kuba, Kristián, Vali, Anička)
  3. místo družstvo 6.B ( Petr, Vendy, Renča, Barča, Igor, Kevin)
Následně hráli žáci osmých a devátých ročníků. Opět se zúčastnilo 6 družstev. Ve skupině A i skupině B se nejvíce dařilo hráčům z 9.B. Ve finále si změřili síly a nakonec zvítězilo družstvo Dominika, Honzy, Naty a Market. Výsledky - 2.skupina:
  1. místo družstvo 9.B ( Dominik, Honza, Naty, Market)
  2. místo družstvo 9.B ( Petr, Iza, Nela, Adéla)
  3. místo družstvo 8.B ( Honza, Michal, Barča, Markéta)
Všichni hráči byli oceněni sladkou odměnou. První tři družstva dostaly medaili, diplom a cenu. Sportovní zápolení se neslo v duchu fair play.

Pavlína Kaděrová

Návštěva Mikuláše

Dne 3. 12. 2021 se vybraní žáci z 9. B přestrojili do slušivých kostýmů s mikulášskou tématikou a vyrazili obdarovat, někdy i postrašit naše žáky z 1. stupně. Nejmenší děti se choulily k sobě nebo k paní učitelce. Obavy z čertic vzaly za své, protože děti byly velice šikovné. V každé třídě zazpívaly společně písničku nebo odrecitovaly básničku. Tímto bych chtěl poděkovat především učitelkám, učiteli a asistentům z 1. stupně, za trpělivost, ochotu a výbornou práci s nejmenšími, která bývá velice náročná. Velký dík patří i dětem z devítky, které se do svých rolí pustily s velikým zápalem. Návštěva Mikuláše ve třídách se nesla v přátelském duchu, jako důkaz slouží pořízené fotografie. Jsme velice rádi, že se podařilo navázat na každoroční mikulášskou tradici. Těšíme se na další podobné akce.

Radek Kuděla

3.B opět ve Světě techniky

Nebuď dřevo! To je název řemeslné dílny ve Světě techniky. V úterý 30.11.2021 jsme to dokázali tím, že jsme si každý vyrobil velkou hrací kostku a paní lektorka nás za to pochválila a odměnila pexesem. Nejdříve nás ale seznámila s nářadím, které budeme pro výrobu kostky potřebovat a poučila o dodržování bezpečnosti při práci. Každý jsme pak dostali hranol z měkkého dřeva (smrku), ze kterého jsme si připravili krychli - museli jsme měřit a řezat. Pak jsme pilovali hrany krychle a nakonec pájkou vypálili různé tvary, písmena apod.

Renata Fryčková

 

Stavíme město v DOV Ostrava

V pátek 19. 11. 2021 navštívili žáci 6.A a 6.B akci Stavíme město ve Světě techniky DOV Ostrava. Pod vedením pana architekta T. Čecha si povídali o mostech, bytových domech, městských domech, sportovištích, krajině ve městech a mnohém dalším z oblasti práce architekta. Poté se sami stali architekty a zkusili rozmístit stavby ve městě podle svých představ. Nakonec se vydali do expozic Světa techniky, kde si například na vlastní kůži odzkoušeli Van de Graaffův generátor statické elektřiny. Mnozí také viděli automobil na vodíkový pohon, vyrobili si vlastní lžičku v modelu huti či pozorovali modely Měsíce a Země. Bylo to nevšední, vzdělávací a inspirativní páteční dopoledne plné zážitků.

H. Dostálová, J. Kučerová

Výlet 9.B do Prahy

Dne 15. listopadu se naše třída 9.B vydala na školní výlet do Prahy za doprovodu třídního učitele a paní asistentky. Sraz jsme měli brzo ráno na nádraží ve Svinově. Cesta byla klidná, někteří ještě dospávali, někteří si plnili bříška dobrými dortíky, kterými se RegioJet pyšní. Po příjezdu do Prahy jsme odložili věci na ubytování a vydali se do ZOO. Žáci byli velmi nadšení ze zvířat, které v naší ostravské zoo nenajdou, například z tučňáků a tuleňů. Po prohlídce zoologické zahrady a splnění zadaných úkolů jsme se přesunuli na Václavské náměstí, kde jsme si dali oběd v pizzerii. Po vydatném obědě směřovala naše cesta na Staroměstské náměstí, žáci viděli orloj. Po prohlídce orloje následovala prohlídka Karlova mostu, jelikož už byla tma, šel vidět i krásně osvětlený Pražský hrad. Čas nás tlačil, děti byly po celém dni unavené, proto nás metro přiblížilo k ubytování, dali jsme si večeři a odebrali se do pokojů k zaslouženému spánku. Po ranní snídani naše skupinka zamířila do nedalekého Národního muzea. Žáci viděli nádherné expozice. Po prohlídce muzea následoval přesun do McDonaldu. S plnými bříšky následoval přesun na Pražský hrad. Krásnou procházkou přes Hradčany proběhlo přemístění na Karlův most, poté opět Staroměstské a Václavské náměstí. Náš čas v Praze se nachýlil ke konci, čekala nás pouze cesta vlakem do Ostravy, která proběhla v poklidném duchu. Výlet se všem zúčastněným velice líbil, děti se neustále vyptávají, kdy proběhne další.

K. Zastková