Aktuality

Nebojte se povinného testování žáků!

Informace pro rodiče k povinnému testování žáků Nařízením vlády se ustanovuje povinné testování na Covid ve školách. Dítě, které nebude testováno, se nesmí účastnit prezenční výuky! Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno ve třídách. Pokud žák nebude v daný den ve škole, testování proběhne následující den (první den, kdy bude ve škole). JAK PROBÍHÁ TEST:
 • Testování se není třeba bát.
 • Testování je bezbolestné.
 • Probíhá samoodběrem žáků za asistence pedagogických pracovníků.
 • K testování jsou používány NEINVAZIVNÍ TESTY.
 • Odběry se provádějí vatovou tyčinkou pouze z PŘEDNÍ ČÁSTI NOSU (nikoli z nosohltanu).

Nástup žáků k rotační výuce ve škole od 12. dubna 2021

 • Žáci 1. stupně budou nastupovat k rotační výuce od 12.4.2021
 • Výuka se bude střídat 1 týden prezenčně ve škole a 1 týden distančně doma
 • Prezenční výuka probíhá ve škole ve třídách dle normálního rozvrhu hodin
 • Výuka začíná ve škole v 8,00 (příchod žáků do školy v 7,45)
 • Distanční výuka probíhá doma (on-line hodiny) jako doposud
 • Žáci mají možnost využívat pobyt ve školní družině
 • Skupiny v ŠD jsou dle tříd
 • Žáci, kteří jsou ve škole prezenčně mohou odebírat oběd ve školní jídelně
 • Žáci, kteří jsou na on-line výuce mohou odebírat oběd do nádob a odnášet si ho domů (nemohou obědvat ve školní jídelně)
 • Rodiče si musí obědy samostatně přihlásit na tel. č. 596 746 277
 • Žáci budou pravidelně testováni vždy v pondělí a čtvrtek
 • Bez provedeného testu se žáci nesmí prezenční výuky účastnit

Info k zápisům do ZŠ pro šk. rok 2021/22

Ve školním roce 2021/2022 přijímáme žáky do 1. tříd a do 1. tříd se zvýšeným zájmem o školní výsledky. Zápis bude probíhat během celého měsíce dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí, a to ve dnech:
pondělí v čase 8,00 - 12,00 h
úterý v čase 8,00 - 15,00 h
středa v čase 8,00 - 12,00 h
čtvrtek v čase 8,00 - 12,00 h
Mimo uvedenou dobu - jen po telefonické domluvě předem.
Zákonní zástupci žáků, kteří budou mít zájem o zápis do třídy se zvýšeným zájmem o školní výsledky, musí u zápisu vyplnit přihlášku do této třídy a  musí se s dítětem zúčastnit osobního pohovoru (termín pohovoru bude se zákonným zástupcem domluven individuálně- dle pandemické situace a časových možností zákonných zástupců).
Co nabízíme ve třídě se zvýšeným zájmem o školní výsledky:
 • nízký počet žáků ve třídě (cca do 15 žáků)
 • maximální rozvoj vašeho dítěte
 • nadstandardně vybavenou třídu a pomůcky
 • moderní metody výuky
 • mnoho atraktivních aktivit (výlety, exkurze, besedy)
 • výuka zdarma
 • klidový prostor školy
 • mimoškolní aktivity (kroužky)
  Co požadujeme ve třídě se zvýšeným zájmem o školní výsledky:
 • aktivní spolupráci rodiny se školou
 • zájem o výuku a školní prospěch
 • pravidelnou školní docházku
Zákonný zástupce si zde může stáhnout příslušné formuláře, tj. Zápisní list, Přihláška k zápisu, příp. Žádost o odklad PŠD. Vyplněné dokumenty mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy (xgmmqxf)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním ve škole.
Pokud zákonný zástupce podá dokumenty jinými způsoby, než je výše uvedeno, bude nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k nim nebude přihlížet. Pokud nebude moci zákonný zástupce využít žádnou z uvedených možností, bude muset v uvedených dnech a časech přinést vyplněné dokumenty osobně (v roušce a rukavicích), anebo uvedené formuláře dostane a vyplní ve škole (v roušce a rukavicích) po předložení rodného listu dítěte a svého občanského průkazu. Rodiče a zákonní zástupci dětí se mohou více informovat telefonicky na čísle 737 354 158.  

Upozornění pro strávníky ve školní jídelně od 3. 3. 2021

Přihlášené strávníky, kteří budou docházet do školní jídelny pro obědy, upozorňujeme, že výdej obědů bude probíhat v době od 11.00 do 12.45 hodin.

Vedoucí školní jídelny Věra Rozmarinová

Výtvarná dílna 2.B - drátkování

Valentýnské srdce z drátků
Ve čtvrtek 4.2.2021 nás ve třídě navštívila lektorka ostravské  "Fajne dilny" Gita. Ukázala nám, jak vytvořit srdce z drátků a korálků. Korálky nejrůznějších tvarů a barev jsme navlékali na tenký drátek a ten jsme pak uvazovali k srdci zhotovenému ze silnějšího. Za Gitina laskavého dohledu vznikla krásná srdce, která darujeme svým blízkým na Valentýna. Vlastnoručně vyrobený dárek je dárek s velkým D.

Období distanční výuky ŠD

Zdravíme rodiče dětí, které nyní navštěvují ŠD. Musíme všechny děti z 0. ročníků, 1.A,B, 2.A,B pochválit, jak jsou pracovité a snaživé. Paní vychovatelky, asistentky a pan asistent dennodenně připravují pro děti pracovní činnost zaměřenou na jemnou motoriku a fantazii. V družině děti nezahálí ani v činnostech, které se týkají vyučování. Procvičují si matematiku a český jazyk zábavnou formou. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu.

Výtvarné dílny v 2.B

Konečně jsme se dočkali! Ve středu 20.1. 2021 nás navštívil pan Fojtů, který pro zájemce - školy, kluby, rodiče s dětmi - pořádá řemeslné dílny.  Pro nás si připravil malování na sklo a slepování modelů z dřevěných lišt.
V úvodu dílny nás seznámil s historií sklářského průmyslu a dřevovýroby, zhlédli jsme instruktážní video, fotografie výrobků a pak už jsme všichni dostali plánek letadélka, dřevěné součástky a lepidlo a začali jsme se stavbou "na sucho". Teprve po kontrole, že je model v pořádku, jsme mohli letadélko slepit. A povedlo se to i děvčatům! Další model byl vagónek.
Druhá dílna se týkala malování na sklo - vytvořili jsme malovanou vitráž  a pak přívěsek pro maminky. S barevnou kůžičkou na krku jim bude slušet.
Obě dílny se vydařily, práce nás velmi bavila a my se těšíme na další návštěvu pana Fojtů ve škole, nebo třeba na ozdravném pobytu.

Kroužek zábavné matematiky v 2.B

Od října tohoto školního roku navštěvujeme kroužek zábavné matematiky. Je zaměřen na rozvoj matematicko-logické stránky intelektu. Hledáme souvislosti mezi informacemi, logiku a smysl, a to hravě - řešením zajímavých úloh. Kromě jiného využíváme při tom dotykové tablety, interaktivní tabuli, didaktické pomůcky pro bystré děti. Rádi programujeme s pomocí robotické včely (BEE BOT), která rozvíjí prostorovou orientaci, logické myšlení a plánování. Při tom spolu hovoříme, pozorujeme se při  činnostech a hodnotíme řešení. Ukazuje se, že i matematika může být zábavnou činností.

Hrátky na sněhu 2.B

V novém roce 2021 konečně napadl sníh a školní hřiště pokryla sněhová peřina. My jsme byli připraveni. Oblékli jsme si náhradní oblečení a konečně jsme si užili pravé sněhové hrátky. Stavěli jsme sněhuláky, váleli se ve sněhu, koulovali se, těla jsme otiskovali do sněhu...Přestože byla zima, nám bylo po tomto tělocviku teplo.

Výtvarná dílna v 1.B

V pátek 15. 1. 2021 v 1.B proběhla výtvarná dílna pod vedením Samuela Fojtů. Žáci si pod jeho vedením vyrobili z polotovarů krásné předměty a také dřevěné hračky. V prvních dvou hodinách si žáci vyrobili z tvrdého dřeva krásné letadlo a auto Prezident. V druhé části malovali žáci vitráž. Malování na sklo je bavilo. Namalovali si skleněný závěs a přívěsek na krk. Dílnička se všem líbila.  Děkujeme panu Samueli Fojtů za moc hezký den a jeho přístup k žákům.