Aktuality

PROJEKT Obědy do škol IV

Stravování ve školách a školkách zdarma:
Poznámka: rozhodné období je červen až září 2020 a leden 2021 Vice informací ZDE: plakát pro školy_strava

Výuka pro 1. - 5. ročník od 25. 5. 2020

Výuka bude probíhat pro žáky, kteří se v termínu do 18. 5. 2020 přihlásili ke vzdělávání ve škole.

Výuka bude probíhat od pondělí do pátku v době od 8:00 do 11:40 hodin dle rozpisu do skupin. Žáci, kteří projevili zájem o stravování a nenavštěvují školní družinu, budou ihned po výuce obědvat a odcházejí neprodleně ze školy. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, budou po výuce zůstávat ve třídě s vychovatelkou a obědvat po 12.10 hod. Pravidla školní docházky pro přihlášené žáky od 25. 5. 2020:
 • Žáci přijdou ke škole a odejdou ze školy samostatně
 • Ke škole dojdou žáci v rouškách a budou dodržovat mezi sebou stále 2m rozestupy (před školou i při vstupu do školy)
 • Při příchodu před školu budou rozřazeni do jednotlivých výukových skupin pracovníky školy
 • Před vstupem do školy bude žákům měřena teplota a kontrolovány ochranné pomůcky
 • Při vstupu do budovy je povinností použít dezinfekci rukou, která bude umístěna při vstupu
 • Povinnost používat dezinfekci bude také vždy po použití WC, na začátku každé vyučovací hodiny nebo na vyzvání pracovníka školy (škola dezinfekci zajistí)
 • Povinné je přezouvání, v případě, že žáci nebudou mít přezůvky, budou muset chodit neobutí, návleky nejsou přezůvky
 • Povinností je mít s sebou 2 čisté roušky a igelitový sáček
 • Žáci si přinesou svačinu a pití
 • Škola zajistí veškerá povinná hygienická opatření, včetně dezinfekce veškerých prostor školy
 • Pro omlouvání žáků, kteří se takto přihlásí k výuce od 25. 5. 2020, platí stejná pravidla jako při běžné docházce do školy
 • Žáci jsou povinni nosit školní pomůcky (sešity, učebnice, pouzdro), vyučovat se bude dle upraveného rozvrhu, bez tělesné výchovy
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • V případě zvýšené teploty, náznaku nemoci nebudou žáci vpuštěni do školy, budou odesláni domů
 • V případě nedodržování nařízených opatření mohou být žáci ze školy okamžitě vyloučeni

Organizace ve škole

 • Žáci sedí ve třídě na svých místech.
 • Je zakázáno se pohybovat po třídě bez svolení učitele.
 • Rouška zůstává nasazena po celou dobu. Sundat ji lze pouze se svolením vyučujícího, pokud jsou dodrženy hygienické podmínky. Po sejmutí roušky si ji žák ukládá do svého sáčku.
 • Při přesunu do šaten se žák pohybuje pouze ve vymezených prostorách školy, navštěvuje pouze vymezené WC, po ukončení každé vyučovací hodiny si dezinfikuje ruce.
 • Kontakt se žáky z jiných vzdělávacích skupin není možný.

Organizace vzdělávacích aktivit

 • Vzdělávací aktivity v době osobní přítomnosti žáků 1. – 5. ročníku ve škole jsou organizovány každý pracovní den.
 • V dopoledních hodinách v době od 8:00 hod do 11:40 hod. budou ve stanovených skupinách probíhat vzdělávací aktivity pod vedením pedagogických pracovníků.
 • V odpoledních hodinách v době od 11:40 hod. do 16:00 hod. se činnost skupiny zaměří na zájmové a relaxační aktivity s cílem zajistit odpočinek dětí.

Časový rozpis školního dne

 • 7:45 - 8:00 h – shromažďování se před školou se svou skupinou u přiděleného vyučujícího. Kontrola hygienických pomůcek, měření teploty.
 • 8:00 h – odchod do šaten. Vstup do školy je dovolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. Přezouvání, dezinfekce rukou.
 • 8:10 – 8:15 h  - evidence docházky žáků. Škola povede evidenci žáků o docházce do skupin. Nepřítomnost žáka omluví zákonný zástupce žáka v žákovské knížce. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bude škola žádat informaci zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • 8:15 – cca 11:40 h - dopolední blok vzdělávacích aktivit. Přesný čas ukončení dopoledního bloku se bude u jednotlivých skupin lišit. Během dopoledního bloku bude průběžně probíhat dezinfekce rukou a větrání místnosti.
Po ukončení dopoledního vzdělávacího bloku následuje zájmová odpolední činnost skupiny s vychovatelkou či jiným pedagogickým pracovníkem (max. do 16:00 hod.) spojená se stravováním ve školní jídelně.  Žáci, kteří se odpoledních aktivit nezúčastní, odcházejí domů nebo pod dohledem pedagogického pracovníka do školní jídelny. Po obědě budou všichni najednou odvedeni do šaten a mohou odejít domů. Žáci odcházejí ze školy bezodkladně domů, je zakázáno se před školou zdržovat či čekat na své spolužáky. Organizace odchodu z odpoledního zájmového bloku bude upřesněna osobně každému zákonnému zástupci žáků.

Pro deváťáky - Jak na přijímačky?

Milí žáci, teď už znáte přesné datum vašich zkoušek a můžete se tak vrhnout do poslední fáze vaší přípravy.
 • Ujasněte si, co všechno se ještě potřebujete naučit nebo si zopakovat – vím, že pravidelně děláte testy, takže už víte, kde chybujete a v čem máte mezery. Tyto oblasti si vypište na papír, tak abyste na nic nezapomněli.
 • Udělejte si plán – projděte si svůj denní rozvrh a naplánujte si už konkrétně, kterým oblastem se budete, který den věnovat (např. v pondělí udělám dvě cvičení na větný rozbor a spočítám tři příklady na rovnice). Na konci každého dne si odškrtněte, co jste zvládli. Budete tak mít svůj plán pod kontrolou. Učení si naplánujte do konce května. Červen si nechte volný na opakování a upřesňování posledních nejasností.
 • Připravte si otázky – každý týden se dostanete do školy a budete mít možnost si své nejasnosti doplnit s vyučujícími.
 • Stres – každému se může stát, že během přípravy propadne panice, že nic nestíhá, že nic neumí a vůbec to nemá cenu. V takovém případě na chvíli všechno zavřete, zhluboka se nadechněte, projděte se, zacvičte si nebo si třeba popovídejte s někým blízkým. Uklidnit vás může také to, že si uděláte plán, co bude, kdyby se vám náhodou přijímačky nepovedly.
Obecně je to tak, že školy mají 8 dnů na zveřejnění výsledků a pak máte 5 dnů na odevzdání zápisových lístků. Takže někdy kolem 21. 6. 2020 zveřejní školy volná místa a ty budou obsazovat, je potřeba se o to zajímat.
 • Den před zkouškami – už se nic nového neučte, maximálně si projděte pár poznámek, připomeňte si to, s čím jste nejvíce bojovali. Nachystejte si všechny věci na ráno, několik propisek, tužek a všechny potřeby, které můžete u zkoušek mít, tak ať nic nezapomenete a ráno vás to nevyvede z rovnováhy.
 • Den zkoušky – ráno vstaňte dostatečně brzy a nasnídejte se (mozek potřebuje energii), sebou si vezměte pití a klidně kousek čokolády nebo něčeho sladkého, co vás povzbudí. Před zkouškou se soustřeďte hlavně na sebe, neposlouchejte hovory okolo a neřešte kdo, co umí a co vy neumíte. Až vám dají test, dobře poslouchejte pokyny.
 • Vyplňování – dobře čtěte zadání!!! Pokud máte pocit, že si s úkolem nevíte rady, tak postupujte dál, abyste zbytečně neztráceli čas. Nejdříve vyplňte to, co víte, k ostatnímu se vraťte později. Pokud se za špatné odpovědi nestrhávají body, tak se nebojte si tipnout, třeba budete mít štěstí.
 • Pokud vás přepadne stres a panika během zkoušky, na chvíli zastavte a opět to rozdýchejte. Zkuste se pomalu nadechnout, na chvíli dech zadržet a zase vydechnout a to celé párkrát zopakovat. Pomůže vám to se zklidnit a pokračovat v práci.
 • Pokud byste hledali inspiraci na relaxaci a uvolnění mrkněte na youtube na videa Markéty Pavelkové, která uveřejňuje různé relaxační výzvy.
 • Pokud byste potřebovali jakkoliv pomoci nebo si třeba o vašem strachu a nervozitě jen popovídat, můžete mě kontaktovat na mail zaydlarova@seznam.cz případně na messengeru Marketa Kukelkova Zaydlarová.
Dokument je ke stažení zde: Jak na přijímačky

Hurá, jdeme opět do školy!

Naši deváťáci se vrátili do školních lavic a začali se pilně připravovat na přijímací zkoušky! Během probíhajícího uvolnění opatření proti nákaze koronavirem se od 11. 5. mohla vrátit část žáků druhého stupně konečně do výuky, a tak i naše škola opět přivítala žáky devátého ročníku! Výuka sice neprobíhá ve všech naukových předmětech, ale ti, kteří přípravu na přijímací zkoušky opravdu potřebují a nepatří k rizikové skupině obyvatel, mohli opět zasednout do lavic a zdokonalovat se v češtině pod vedením Mgr. Jana Nikla a také v matematice pod dohledem Mgr. Moniky Gajdičiarové. Studijní příprava se opravdu soustředí pouze na výuku českého jazyka a matematiky a žáci mají tedy možnost dvakrát týdně ve čtyřech hodinách procvičit své znalosti, které by mohly být rozhodující u přijímacích zkoušek na střední školu. Budeme jim tedy přát hodně štěstí a odhodlání a také úspěšné zvládnutí všech předpokladů k přijetí na zvolený obor!! Ať se vše podaří, jim přejí třídní učitelé za 9.A - Zbyněk Szarowski a za 9.B -Gabka Krucinová

Prezenční výuka v budově školy

AKTUÁLNĚ k organizaci následujících týdnů školního roku:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO ŽÁKY 9. ročníků a pro žáky 1. stupně budou k dispozici na sekretariátu školy. Lze je také stáhnout zde: příloha_čestné_prohlášení
PREZENČNÍ VÝUKA PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ OD 11. 5. 2020: Výuka bude probíhat jen pro ty žáky 9. ročníků, kteří v termínu do 8.5.2020 odevzdají čestné prohlášení. 
Výuka bude probíhat každé pondělí od 8.00 do 12.00 hodin (2 hodiny ČJ, 2 hodiny matematiky) ve dvou výukových skupinách.
 • Žáci 9. ročníků přijdou ke škole i odejdou ze školy samostatně
 • Ke škole dojdou žáci v rouškách a budou dodržovat mezi sebou stále 2m rozestupy (před školou i při vstupu do školy)
 • Před vstupem do školy bude žákům měřena teplota a kontrolovány ochranné pomůcky
 • Při vstupu do budovy je povinností použít dezinfekci rukou, která bude umístěna při vstupu
 • Povinnost používat dezinfekci bude také vždy po použití WC, na začátku každé vyučovací hodiny nebo na vyzvání pracovníka školy (škola dezinfekci zajistí)
 • Povinné je přezouvání (v případě, že žáci nebudou mít přezůvky, budou muset chodit neobutí), návleky nejsou přezůvky
 • Povinností je mít s sebou 2 čisté roušky a igelitový sáček
 • Výuka bude bez obědů, žáci si přinesou svačinu a pití
 • Škola zajistí veškerá povinná hygienická opatření, včetně dezinfekce veškerých prostor školy
 • Pro omlouvání žáků, kteří se takto přihlásí k výuce od 11.5.2020, platí stejná pravidla jako při běžné docházce do školy
 • V případě zvýšené teploty, náznaku nemoci nebudou žáci vpuštěni do školy, budou odesláni domů
 • V případě nedodržování nařízených opatření mohou být žáci ze školy okamžitě vyloučeni
PREZENČNÍ VÝUKA PRO ŽÁKY 1.-5. ROČNÍKŮ OD 25. 5. 2020: Pokud rodiče (zákonní zástupci) mají zájem, aby jejich děti nastoupily od 25. 5. 2020 do prezenční výuky ve škole, je NUTNÉ, ABY ODEVZDALI VYPLNĚNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NEJPOZDĚJI do 18. 5. 2020, pozdější vřazení do výuky již nebude možné.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ pro žáky 1. stupně (1. -5. roč.) budou k dispozici na sekretariátu školy v pondělí a čtvrtek od 8.00 do 13.00 hod. Lze je také stáhnout zde: příloha_čestné_prohlášení
Podepsané čestné prohlášení můžete odevzdat od 11.5.2020 prostřednictvím e-mailu na adresu: skola@zschrjukinova.cz, pošty nebo vhozením do schránky školy, příp. osobně na sekretariát vždy v pondělí nebo čtvrtek od 8.00 do 13.00 hod. Podle počtu žáků bude provedeno jejich zařazení do výukových skupin k jednotlivým vyučujícím. Toto rozdělení se pak nebude měnit. Může se stát, že žák bude vyučován jiným vyučujícím než dosud, případně mohou být výukové skupiny vytvořeny z různých tříd a ročníků. Žáci, kteří se k prezenční výuce od 25.5. přihlásí, musí dodržovat pravidla jako při běžné docházce do školy, včetně omlouvání absence do tří dnů. Další podrobné pokyny k docházce budou zveřejněny během příštího týdne.  

Opět přípravná třída na ZŠ Chrjukinova

V příštím školním roce 2020/21 bude od září opět otevřena přípravná třída. Máte doma předškoláka nebo dítě po odkladu školní docházky? Pak právě pro vás otevíráme od 1.9. 2020 přípravnou třídu.

Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky a pro děti s odkladem školní docházky. Takže i pro děti pětileté. Záměrem přípravné třídy je bezproblémový nástup do 1. třídy, usnadnění přechodu z mateřské školy, odstranění nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky. Snahou je vyhnout se neúspěšným začátkům ve školní docházce. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Jeho obsahem je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu. Výuka bude probíhat dopoledne, děti budou mít možnost navštěvovat školní jídelnu i školní družinu. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo. Sledujte postupně více informací zde...

1.A - učení doma v době epidemie

Adrianka Poláková z 1. A při učení doma v době epidemie

9. B všechny zdraví z Domácí školy

Jaro je sice v plném proudu, nervozita z přijímacích zkoušek by se ale dala krájet, přesto musí naši deváťáci zůstat doma a zvládnout přípravu na svou vysněnou školu v doprovodu online výuky. Někteří jsou spokojení, se svým počítačem se opravdu skamarádili a umí se na něj spolehnout! Najdou se ale tací, kteří se svým samoučením už prát nechtějí a nejraději by seděli v lavicích své milované třídy. Divíte se jim? V současné situaci určitě všichni vědí, že jiná možnost není, a také že nejlepším východiskem bude zabojovat a domácí školu společnými silami s učiteli na dálku zvládnout. A jak to vypadá s našimi online učiteli? Deváťáci by vám odpověděli: „Máme vlastně jen jednoho a funguje na všechny předměty. Jmenuje se Fred a zprostředkovalo nám ho nakladatelství Fraus. Náš učitel Fred funguje ve výuce jako online vzdělávací portál, slouží nám jako učitel, tabule, sešit i notýsek na úkoly v jednom, protože nám během učení dělá společnost! Najdeme zde zadání domácí práce, videa i prezentace z jednotlivých předmětů, jsou zde vzkazy a komentáře učitelů, nebo ty naše, když se chceme na něco zeptat, a zároveň je to knihovna s učebnicemi. Nemusíme tedy hledat své úkoly na e-mailu a výhodou také je, že zde můžeme vypracované úkoly rovnou odevzdávat. Vlastně je to na nás, protože komunikujeme s učiteli na chatech, což je super, úkoly zasíláme třeba i emailem, takže taky super, a Fred je šikulka, protože přesně ví, v jakém termínu máme mít úkoly vypracované. Trošku nás během domácí školy hlídá. A jak to vypadá v době karantény doma? Koukněte se na fotky, posíláme všem na Chrjukinku 12 pozdravy z domova!! Mějte se zdravě!! 9.B na vás moc myslí!!“

Gabriela Krucinová

Informace k OP Jelenovská 2020

AKTUÁLNĚ: Vážení rodiče a zákonní zástupci, vzhledem k současné situaci a nařízení vlády ČR se PŘESOUVÁ ozdravný pobyt na Jelenovské na termín 7.-20. LISTOPADU 2020. Pokud vám tento termín nevyhovuje, je nutné podat písemnou žádost o vrácení zálohy na sekretariátu školy.

Žáci 2. stupně se učí s Fredem

Žáci 2. stupně se vzdělávají na dálku moderním způsobem, a to s Fredem. Přihlašovací údaje dostali od svých třídních učitelů. Každý den tak žáci plní úkoly do různých předmětů a jsou se svým vyučujícím v kontaktu.