3. A

Nebojte se povinného testování žáků!

Informace pro rodiče k povinnému testování žáků Nařízením vlády se ustanovuje povinné testování na Covid ve školách. Dítě, které nebude testováno, se nesmí účastnit prezenční výuky! Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno ve třídách. Pokud žák nebude v daný den ve škole, testování proběhne následující den (první den, kdy bude ve škole). JAK PROBÍHÁ TEST:
  • Testování se není třeba bát.
  • Testování je bezbolestné.
  • Probíhá samoodběrem žáků za asistence pedagogických pracovníků.
  • K testování jsou používány NEINVAZIVNÍ TESTY.
  • Odběry se provádějí vatovou tyčinkou pouze z PŘEDNÍ ČÁSTI NOSU (nikoli z nosohltanu).

Současná výuka ve 3.A

Každý čtvrtek  v 11 hodin si někdo z rodiny žáků 3.A přichází  před školu, kde dochází k výměně dvou tašek: v jedné jsou nová zadání úloh a současně úlohy opravené, ve druhé úlohy vypracované. Až na některé jedince nám to funguje. 🙂 Rodiče mají neustále k dispozici telefonní číslo třídní učitelky, kam volají v případě nejasností, případně píší sms zprávy. Domů si také odnáší po každém setkání různá doporučení, vzkazy, vysvětlení. Zadanou práci obdrží celkově na celý týden rozpracovanou přesně po dnech a předmětech. Podle toho, jak to komu vyhovuje. Jedná se o opakování a procvičování probraného učiva českého jazyka, matematiky a čtení. Samostatně si zvolí čas pro práci v prvouce a anglickém jazyce, kterou dostávají současně. Některé děti s větším zájmem dostávají podle svých schopností úlohy navíc.

Jana Štefánková

Ukázky prací žáků 3.A

Pro výzdobu třídy žáci využili kombinaci barev a techniky stříhání a lepení. Při ztvárnění pohádek předvedli své znalosti hlavních postav.