3. A

Současná výuka ve 3.A

Každý čtvrtek  v 11 hodin si někdo z rodiny žáků 3.A přichází  před školu, kde dochází k výměně dvou tašek: v jedné jsou nová zadání úloh a současně úlohy opravené, ve druhé úlohy vypracované. Až na některé jedince nám to funguje. 🙂 Rodiče mají neustále k dispozici telefonní číslo třídní učitelky, kam volají v případě nejasností, případně píší sms zprávy. Domů si také odnáší po každém setkání různá doporučení, vzkazy, vysvětlení. Zadanou práci obdrží celkově na celý týden rozpracovanou přesně po dnech a předmětech. Podle toho, jak to komu vyhovuje. Jedná se o opakování a procvičování probraného učiva českého jazyka, matematiky a čtení. Samostatně si zvolí čas pro práci v prvouce a anglickém jazyce, kterou dostávají současně. Některé děti s větším zájmem dostávají podle svých schopností úlohy navíc.

Jana Štefánková

Ukázky prací žáků 3.A

Pro výzdobu třídy žáci využili kombinaci barev a techniky stříhání a lepení. Při ztvárnění pohádek předvedli své znalosti hlavních postav.