Mimoškolní činnost

Provozní doba ve školní knihovně v uvedených dnech a podle požadavků žáků:
SUDÉ pondělí 12:45 – 13:45 h
LICHÉ úterý 13:30 – 14:30 h
Velké přestávky 9:40 – 10:00 h dle požadavků žáků.

Seznam kroužků ve školním roce 2023/2024 BUDE AKTUALIZOVÁN V PRŮBĚHU ZÁŘÍ!

Vedoucí kroužku Název kroužku Den kroužku Hodina od-do Pro které ročníky

Doučování ve školním roce 2023/2024

Vedoucí doučování Předmět Den doučování Hodina od-do Třída

Přihláška-do-kroužku