Mimoškolní činnost

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám představili kroužek vhodný pro děti, které rády malují, modelují nebo cokoli kreativně vyrábějí, tvoří. Kroužek Tvořivých ručiček rozvíjí u dětí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu.

Děti se zde naučí pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály od papíru po přírodniny. Mohou se těšit na vyrábění věcí k různým příležitostem a vytváření sezónních dekorací (jarních, podzimních, vánočních aj.) Z každé hodiny si dítě odnese výtvor, kterým může potěšit sebe i své blízké.

Děti se naučí:

  •    pracovat s různými výtvarnými materiály
  •    rozvíjet svou fantazii
  •    spoustu zajímavých výtvarných technik
  •    vytvářet různé dekorace

Kroužek Tvořivých ručiček bude probíhat vždy v pondělí v době od 14- 15 hod. Kroužek je veden zdarma. V nepřítomnosti je nutné dítě omluvit, z důvodu bezpečnosti Vašich dětí.

Ve školním roce 2020-2021 pracoval ve škole pouze kroužek Zábavné matematiky ve 2.B, protože často probíhala distanční výuka a žákům nebylo povoleno se sdružovat s ohledem na pandemii.

Seznam kroužků ve školním roce 2019/2020

KROUŽKY
Vyučující Kroužek Den Čas
Pelikánová Zuzana Tvořivé ručičky po 14-15
Kuděla Radek Technická tvořivost st 14-15
Nikl Jan Vaření st 14-15
Děcká Andrea, Bělka Ondřej Školní klub st 14-15,30
Bělka Ondřej Kreativní kresba/malba út 13,50-14,50
Štefánková Jana Sportovní hry čt 13,40-14,25
Joannidu Karolína Mat. hobík čt 12,45-13,45
Fryčková Renata Zábavná matematika út 11,50-12,50
Žídková Šárka Technicko-kreat. tvořivost út 14,35-16,35
Szarowski Zbyněk Florbal út 14-15
Cahová Kateřina Dramatický kroužek st 15,15-16,15
Rybiařová Milena Deskové hry út 12,45-13,30
Titz Kamil Technická tvořivost út 14-16
Titz Kamil Robotika st 14-16
Titz Kamil Fyzika čt 14-15,30
Mandovská Hana Aj- nadaní st 07 hod
DOUČOVÁNÍ
Vyučující Předmět Den Čas
Černíková Jiřina ČJ, M Po, čt 12,50-13,35
Kalembová Miroslava ČJ, M (3.A) st 12,40-13,30
Kuděla Radek TV 7-7,45
Bělka Ondřej út, čt 7-7,45
Adamíčková Monika M, ČJ po, st ,čt 12,45-13,30
Krucinová Gabriela AJ (4-5.roč.) čt 7-7,45
Rabeková Daniela po 7-7,45
Děcká Andrea ČJ, M, VL, PŘ, AJ út, st, čt 7-7,40;12,45-13,30
Titz Kamil F, M po 6,50-7,50
Titz Kamil M st 6,50-7,50
Titz Kamil F, M 14,00-15,30
Kučerová Jana M, ČJ (1.B, 3.A) st, čt 12,45-13,30
Fialová Jana NJ domluva 7,00-7,30

 

Přihláška do kroužku