Celoroční plán akcí

Celoroční plán činností ve školní družině 2023/2024

Zájmová činnost dětí je jedním z nejdůležitějších prostředků výchovy a tvoří hlavní obsahovou náplň výchovy mimo vyučování. Má velký význam pro individuální a společenský rozvoj dítěte a silně ovlivňuje všechny stránky jeho osobnosti.

V letošním školním roce pokračujeme v práci podle ŠVP pro školní družinu – Když nemůže maminka, tak je tady družinka, který navazuje na cíle ŠVP ZŠ a vychází z obecných cílů vzdělávací soustavy §2, odst. 2. Program je inspirován kapitolou RVP pro 1. stupeň.

 

Provoz ŠD je zajištěn takto:

I. oddělení:             Po – Pá: 11:40 – 16:30 h budova B

II. oddělení:            Po – Pá: 6:00 – 7:40 h
Po: 11:40 – 16:05 h; Út: 11:40 – 16:20 h; St – Pá: 11:40 – 16:10 h budova D

III. oddělení:        Po, St, Pá: 12:35 – 15:40 h; Út:12:35 – 16:10 h; Čt: 12:35 – 15:50 h budova B

IV. oddělení:       Po – Pá: 6:00 – 7:40 h
Po – Pá: 11:40 – 16:30 h  budova C

V. oddělení: Po, Út, St: 12:35 – 16:30 h; Čt: 12:35 – 16:20 h; Pá: 12:35 – 16:05 h budova C

 

Vychovatelky ŠD:

Jiřina Martináková, DiS. (I. odd.)

Iveta Vichrová, vedoucí ŠD  (II. odd.)     tel. 731 567 784

Markéta Bezušková, as. ped., Jiřina Černíková, as. ped. (III. odd.)

Lucie Gärtnerová, DiS. (IV. odd.)            tel. 724 863 083

Iveta Košinová (V. odd.)

Rámcový denní režim ŠD:

 • ŠD začíná ranním provozem od 6:00 – 7:40 v II. oddělení (budova D) a v IV. oddělení (budova C).
 • Příchod žáků do ranní ŠD je do 7:20.
 • V 7:40 odchází děti do svých šaten a tříd.
 • 7:40 – 8:00 dohled vychovatelek na chodbách.
 • 11:40 – 13:30 příprava na oběd, zvýšená hygiena, oběd, stolování, odpočinková a relaxační činnost.
 • 13:30 – 15:00 zájmová činnost, pobyt venku.
 • 15:00 – 16:30 příprava na vyučování a relaxační činnost.

Celoroční plán činností ŠD:

ZÁŘÍ:

 • Seznámení žáků s VŘ ŠD a BOZ v ŠD a s prostory školy.
 • Celoročně se zaměříme na prevenci výskytu žloutenky a virových onemocnění a patologické jevy.
 • Seznámení se s pravidly silničního provozu.
 • Využíváme školní hřiště k míčovým a společným hrám, zaměřujeme se na bezpečnou prevenci při hrách.
 • Ve ŠD se zaměříme na chování dětí v kolektivu.
 • Upozorňujeme na přeceňování svých sil.
 • Seznamujeme děti s pojmem šikana.
 • Polední četba – návštěva školní knihovny.
 • Výtvarné a pracovně-technické činnosti spojené s měsícem září.
 • Rozvoj jemné motoriky v relaxační činnosti.

ŘÍJEN:

 • Rozvoj sportovních dovedností s pobytem na školním hřišti.
 • Vycházky do okolí školy a do Bělského lesa.
 • Povídáme si o rodinných a kamarádských vztazích. Představa správného přítele.
 • Změna přírody na podzim – sběr a práce s přírodním materiálem, poznáváme houby.
 • Vedeme žáky k empatickému chování.
 • Chráníme duševní zdraví – meditační melodie.
 • Hudebně-pohybové hry.

LISTOPAD:

 • V osobní hygieně prohlubujeme základní návyky.
 • Uvědomění si svých práv, ale i povinností, respektovat dohodnutá pravidla v ŠD.
 • Využíváme internet, knihy a encyklopedie k získávání znalostí o změně v přírody.
 • Sledování přírodovědných filmů na interaktivní tabuli.
 • Nácvik písniček a básniček o přírodě a zvířatech.
 • Návštěva školní knihovny.
 • Tvoříme na halloweenské téma.
 • Pobyt na školním hřišti za příznivého počasí, vycházka do okolí.

PROSINEC:

 • Vedeme děti k pobytu na čerstvém vzduchu za příznivého počasí.
 • Vánoční svátky u nás doma – zvyky a tradice.
 • Pečujeme o zdraví v zimě.
 • Seznámení s čísly IZS.
 • Výtvarné a pracovně-technické činnosti spojené s Mikulášem a Vánocemi.
 • Zpíváme vánoční koledy.
 • Vyrábění na vánoční jarmark.

LEDEN:

 • Pečujeme o zvířata v zimě – doma, v lese i na statku.
 • Zaměřujeme se na péči o zdravé zuby.
 • Rozhovory s žáky o škole, co je úspěch – obavy z vysvědčení.
 • Rozvoj fantazie – masopustní masky.
 • Využití příznivého počasí k zimním radovánkám.
 • Hry cvičící paměť, pozornost.
 • Kimovy hry.

ÚNOR:

 • Rozhovory o chování, šikaně, kyberšikaně, drogách, nebezpečí v dopisování přes internet.
 • Etiketa pro děti – znát pravidla slušného chování při stolování.
 • Pobyt venku, radovánky na sněhu.
 • Hry s barvami – míchání, stříkání, foukání, otisky.
 • Zpěv lidových písniček.
 • Výroba dárků k Valentýnovi.
 • Rozvoj grafomotoriky – práce s papírem a modelovací hmotou.

BŘEZEN:

 • Přicházení jara, sledování přírodovědných filmů na interaktivní tabuli.
 • Výroba přáníček k MDŽ.
 • Zpíváme velikonoční koledy.
 • Využíváme různé výtvarné techniky na téma Velikonoce.
 • Rozhovory na téma Velikonoce – zvyky a tradice.
 • Výroba dárků pro budoucí prvňáčky.
 • Pobyt venku za příznivého počasí.
 • Origami – práce s papírem.

DUBEN:

 • Den Země – výtvarné a pracovně-technické činnosti na toto téma.
 • Pobyt na čerstvém vzduchu, využití školního hřiště ke společným hrám.
 • První pomoc, prevence úrazů.
 • Den bezpečnosti – dopravní výchova, situace v běžném dopravním provozu.
 • Učíme se finanční gramotnosti.
 • Výtvarné činnosti na téma pálení čarodějnic.

KVĚTEN:

 • Vyrábíme ke Dni matek.
 • Míčové hry na školním hřišti – posilování vzájemných vztahů.
 • Povídání si o květnu jako o měsíci lásky – každý potřebuje lásku brát i dávat.
 • Co udělat s nalezeným zvířátkem ve volné přírodě, na koho se obrátit.
 • Poznáváme světadíly – výtvarné a pracovně-technické činnosti.
 • Rozhovory s žáky na téma – co škodí našemu zdraví.

ČERVEN:

 • Sportovně-zábavné odpoledne ke Dni dětí.
 • Malé muzicírování – hra na rytmické nástroje, zpěv písniček.
 • Letní tvoření – různé techniky, práce s libovolným materiálem.
 • Společné hry na školním hřišti, využití míčů, švihadel, chůd, skákací gumy, stavby z písku.
 • Vyhodnocení celoroční práce v ŠD a aktivit dětí, odměny.
 • Příprava na prázdniny – úklid her a hraček, povídání o plánech na prázdniny a bezpečnosti během prázdnin.

Ostrava 1. 9. 2023                                                            vypracovala: vedoucí vychovatelka Iveta Vichrová