Projekty

Projekty v roce 2023

 • ,,Woman for woman‘‘ – díky tomuto projektu můžou žáci ze sociálně slabých rodin získat obědy zdarma ve školní jídelně.
 • ,,Ovoce a zelenina do škol‘‘ – projekt zajišťuje pravidelné dodávky ovoce, zeleniny do škol. Cílem projektu je změna stravovacích návyků a zvýšení záliby v konzumaci ovoce a zeleniny u dětí.
 • ,,Mléko do škol‘‘ – v rámci projektu je do školy pravidelně dodáváno mléko pro žáky.
 • „Obědy do škol“– realizováno přes MMO.
 • ,,Výzva na podporu karierového poradenství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023‘‘ – projekt vedený MS PAKT Ostrava. Jedná se o metodickou podporu karierových poradců na školách v Ostravě. Cílem je propojení kariérového poradenství na základních školách s trhem práce.
 • ,,Podpora školy na ZŠ Chrjukinova‘‘ –projekt MŠMT- tento projekt slouží na podporu žáků ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Škola z projektu hradí doučování, exkurze, výlety, snídaňový klub a aktivity s rodiči, personální pozice: asistenti, koordinátor mimoškolních aktivit, koordinátor inkluze, adaptační koordinátor a mnoho dalších aktivit.
 • ,,Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023‘‘:
 • ,,Kniha je náš kamarád‘‘ – žáci se zdokonalují v čtenářské gramotnosti
 • „Vzdělávání na Chrjukince“ – umožňuje zážitkové a netradiční formy vzdělávání našich žáků
 • „OP JAK“ projekt MŠMT- z tohoto projektu je hrazen např. ½ úvazek školní psycholožky, dále aktivity a DVPP ve školní družině.
 • „Participativní rozpočet na r. 2023“- projekt zřizovatele městského obvodu Ostrava-Jih při kterém spolupracují žáci naši školy na vytvoření vlastního projektu, který následně prezentují spolužákům a realizuje se vítězná žákovská verze. Za toto období škola pořídila v měsíci dubnu 2023 stoly na stolní tenis, reproduktor JBL a stolní hrací fotbal.
 • „Ozdravný pobyt“ – z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší- proběhl v dubnu 2023 Jesenících na Rejvízu, zúčastnilo se 75 žáků.
PROJEKT Obědy do škol IV – Stravování ve školách a školkách zdarma:

Plakát 7. výzva

Informační leták 7. výzva