Author: Karolína Joannidu

I v letošním školním roce – 2020/2021 – druháčky čekají různé výukové programy, tvůrčí dílny: – 22.9. – Svět techniky – Kouzelník Oxid (zdarma) – 14.10. – knihovnická lekce – Kamarádka knihovna (knihovna Gurťjevova) – zdarma – 20.10. – Středisko volného času Ostrčilova – Řemeslné 
Více zde
Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020 Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) 
Více zde
V tomto školním roce nemáme třídu 4.B.
Více zde
Organizace zahájení školního roku 2020/2021: V úterý 1.9.2020 škola bude otevřena od 7,45 hod. V tento den bude výuka pouze 1 vyučovací hodinu (od 8,00 do 8,45). Před školou budou zaměstnanci školy, kteří budou organizovat nástup žáků 1.A a 2.A, ostatní žáci budou vcházet do 
Více zde
Pomůcky 6.A 564 – 1x        (Aj) 544 – 11x      (Aj, Čj, Hv, Nj, Z, D, VOZ) 524 – 2x        (HV, Vt) 444 – 3x        (M, F, D) Notový sešit (můžou pokračovat z loňska) Velká plastová obálka A4 se zapínáním na cvok do AJ, notýsek 
Více zde
Pomůcky 1.A Zaplatit třídní fond 400,- Kč (budou z něj zakoupeny všechny sešity, výtvarné potřeby a jiné pomůcky potřebné pro výuku) Pouzdro: 2x tužka č. 2, sada pastelek, strouhátko, guma, malé pravítko Obaly na učebnice 1ks zavírací plastová kapsa (obálka) A4 na cvoček do Aj 
Více zde
V týdnu od 22. do 26. 6. 2020  již nebudou vyžadovány omluvenky od žáků. Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. 6. 2020 od 8.00 do 8.45 hodin ve všech třídách 1. a 2. stupně, s výjimkou 6.B. Žáci 6.B dostanou vysvědčení od 9.00 do 
Více zde
Vážení rodiče, zákonní zástupci, hodnocení Vašich dětí bude probíhat v souladu s vyhláškou č.211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a Postupem při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí 
Více zde
Vážení rodiče, zákonní zástupci, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví budou žáci 6. – 9. ročníků – v termínu od 8. 6. 2020 do 19. 6. 2020 mít možnost účastnit se občasných vzdělávacích a 
Více zde