Author: Karolína Joannidu

Několik hodin jsme se věnovali kirigami – umění stříhání a ohýbání papíru. Můžete se podívat, jak to dopadlo: Další výtvory děti vyrobily z použitých krabic různých velikostí a tak nám vznikli roboti Ozobot, Max, Bela, Kiri…
Více zde
Od listopadu 2019 zahájil svou činnost zájmový kroužek pro žáky 1. stupně zaměřený na kreativní kresbu, který vede p. uč. Ondřej Bělka. Doposud byla tématem kresby zvířata tuzemská i exotická, a to medvěd, vlk, kůň nebo gepard. Následovat bude lidská figura. Celý postup práce děti 
Více zde
V rámci projektu Talentmanagement navštívila třída 7.B dne 18. 12. 2019 Planetárium v Ostravě-Porubě. Autobus č. 37 nás dovezl ke studentským kolejím a poté jsme se pěšky přesunuli k planetáriu. Nejprve žáci pracovali ve skupinách, společnými silami se snažili vyplnit pracovní listy. Odpovědi hledali v pěti expozicích, které 
Více zde
V rámci projektu TALENTMANAGEMENT se v předvánočním čase, 3. prosince 2019, zúčastnilo 37 dětí ze 4. – 9. ročníku naší školy výletu do krásné krajiny Jeseníků, který byl spojen s návštěvou Ruční papírny ve Velkých Losinách. Tato papírna je jediná v Evropě, která ještě vyrábí papír 
Více zde
Dne 12. 12. 2019 navštívili žáci 9. B areál VŠB, kde jim byla vysvětlena problematika robotiky. Co je robotika? Kde všude můžeme roboty potkat? Ale i další otázky byly našim žákům zodpovězeny. Dále byli žáci rozděleni do tří skupin a každá skupina byla přiřazena k 
Více zde
V úterý 10. 12. 2019 pořádala naše základní škola již tradiční vánoční jarmark. V úvodu se představili žáci školy vánočním vystoupením, které si připravili se svými vyučujícími pro rodiče, příbuzné a kamarády. Na programu, který sestavila A. Děcká ve spolupráci s M. Adamíčkovou, O. Bělkou 
Více zde
Čtvrtek   19.12.2019  7.00 – 13.00 hod Pondělí   6.1. 2020      7.00 – 12.00 hod 7-10 let         19 obědů x 25 Kč                475 Kč 11 – 14 let     19 obědů x 27 Kč                513 Kč 15 – a více let      19 obědů 
Více zde
V pondělí 2. listopadu 2019 absolvovali žáci 8. B ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic zajímavý výukový program zabývající se tematikou šifer. Žáci se seznámili s různými způsoby utajovaní zpráv, zábavnou formou se naučili šifry tvořit i dekódovat. Procvičili si matematické dovednosti, úspěšně aplikovali teoretické poznatky v praxi. 
Více zde
Dne 2.12.2019 jsme navštívili Tropic na Hukvaldech. I když bylo mrazivé počasí, mohli jsme shlédnout pěkně v teple expozici tropických rostlin a živočichů. Prošli jsme také zahradu s dřevinami, viděli jsme japonskou zahradu. Nejvíce jsme obdivovali mluvící papoušky a pumu, dále jsme viděli langusty, motýly, 
Více zde
Na letošní vánoční jarmark jsme se pilně připravovali: trénovali jsme koledy a vyráběli drobné výrobky pro zpříjemnění vánoční atmosféry doma. Všichni rodiče jsou zváni!
Více zde