Aktuality

Dne 1. listopadu 2019 se žáci z Klubu rozvoje čtenářské gramotnosti Grammy vydali do Prahy. Jejich cílem bylo Muzeum Franze Kafky. Zde se pod odborným vedením paní průvodkyně dozvěděli spoustu zajímavých informací ze života Franze Kafky, co vše ovlivnilo jeho tvorbu a jací umělci na něj 
Více zde
Dne 23. října 2019 nás svou návštěvou poctil známý český ilustrátor Adolf Dudek. Přítomným žákům představil svou tvorbu, kterou mnozí znají jak z časopisů, tak dětských knih. Cílem jeho návštěvy bylo žáky naučit, jak se dá pomocí čtyř geometrických obrazců nakreslit prakticky cokoli. Pod jeho vedením 
Více zde
Vážení zákonní zástupci a přátelé školy, dovolujeme si Vás informovat o otevření 1. třídy pro děti se zvýšeným zájmem o školní výsledky. Tato třída bude na naší škole otevřena od 1. září 2019 v klidové zóně školy. První třída bude vybavena nejmodernějšími pomůckami a technikou 
Více zde
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 36 a ust. §165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o 
Více zde
Nabízíme: Nízký počet žáků ve třídě Kvalitní výuku a moderní metody práce Rodilý mluvčí ve výuce angličtiny Vysoce nadstandardní vybavení třídy a školy Mnoho zájmových a mimoškolních aktivit Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky Partnerský přístup rodiny a školy Třída umístěna v klidovém prostoru školy mimo 
Více zde
Rok se s rokem sešel a my jsme v pondělí 11. 6. 2018 ve spolupráci se základní školou a družinou uspořádali již druhý ročník sportovního dne na školním hřišti pro rodiče a děti. Pro rodiče a děti byly připravený sportovní aktivity různého typu, jako házení 
Více zde
Ve čtvrtek 14. 6. jsme se opět sešli v laboratoři a vyzkoušeli jsme si pokusy tentokrát na téma vlastnosti látek. Nejprve jsme si opět připomněli zásady bezpečnosti a poté jsme přemýšleli, jaké vlastnosti látky mohou mít – napadla nás barva, skupenství, hustota, rozpustnost, hořlavost. Tyto 
Více zde
V úterý 5. 6. 2018 jsme se vypravili ze školního klubu na výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Naším cílem bylo Valašské muzeum v přírodě a zábavní park Gibon. Po příjezdu na místo jsme se nejprve vydali do Dřevěného městečka, kde jsme se podívali na to, 
Více zde
Ve čtvrtek 31. května jsme se po vyučování opět vydali navštívit klienty domova pro seniory v Ostravě-Nové Vsi. Tentokrát jsme pro ně měli připravenou pohádku Popelka, jejíž dramatizaci jsme po dobu několika týdnů intenzivně nacvičovali. Pilně jsme trénovali nejen odpoledne ve škole, ale také doma. 
Více zde