Beseda o volbě povolání – 8.B

Dne 20. 5. 2024 se žáci 8. B zúčastnili besedy o volbě povolání v Informačním a poradenském středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) spadající pod Úřad práce ČR.

Žáci byli seznámeni s nejdůležitějšími stránkami na internetu vztahujícími se k volbě střední školy a s tím související volbě povolání. Zamýšleli se nad tím, jaké otázky si klást při výběru střední školy, co si mají o střední škole zjistit, s kým se mohou o této problematice radit, jaké jsou jejich vlastnosti, schopnosti a zájmy atd. Na závěr si vyzkoušeli on-line zájmový test s výsledkem, k jakému povolání mají předpoklady.

Pokud žáci budou potřebovat individuální poradenství a pomoc s výběrem školy, mohou si domluvit schůzku na tel. č. 950 143 109, 950 143 362 nebo e-mailem ips.ot@uradprace.cz.

P. Bartková