Soutěž Příroda s otazníky 2024

SVČ Korunka v Ostravě-Porubě vyhlásila pro žáky 5. – 8. tříd soutěž s názvem Příroda s otazníky. Cílem akce, která se konala 29.4.2024, bylo probudit zájem žáků o přírodu, prohloubit jejich přírodovědné znalosti a připomenout jim vzájemnou spojitost člověka s přírodou. Letošním tématem bylo – Lužní lesy. Naši školu zastupovali čtyři žáci 5. B – Jolana, Kateřina, Barbora a Martin. Soutěž měla tři části – náročný test, osmisměrku s tajenkou a poznávací test. V náročném zápolení s žáky dalších ostravských škol vyhrála ve své kategorii Jolka. Patří jí za to poděkování za vynikající reprezentaci školy a velké uznání!

R. Fryčková