Dne 20. 11. 2023 proběhla ve ŠD akce nazvaná “BUBNOVAČKA“, kterou pořádalo centrum Locika upozorňující na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Cílem programu bylo uvést žáky do tématu násilí v blízkých vztazích a informovat je o tom, co se pod pojmem násilí skrývá.

Děti si s paní vychovatelkami vyrobily bubínky a na konci programu symbolicky zabubnovaly a tímto daly hlas týraným dětem. Viz video:

L. Gärtnerová