Školní kolo v recitační soutěži 2024


V úterý 27. 2. 2024 se konalo školní kolo v recitační soutěži žáků 1. stupně naší školy. Třídy vyslaly své zástupce – recitátory, kteří uspěli v třídním klání. Žáci (nebo paní učitelky?) si vybrali básně českých autorů (Žáček, Nohavica, Havel, Nezval atd.), ale Bára z 5. B recitovala úryvek z Puškinova Dopisu Taťány Oněginovi. Porota, která se skládala z učitelek českého jazyka a literatury, to neměla jednoduché, všichni žáci se velmi snažili, rozhodovaly i detaily. Postoupit do obvodního kola mohli dva žáci z každé ze tří kategorií, a tak naši školu zastupovat budou tito recitátoři:

z 1. B – Vítek s básní Není prales jako prales od Ester Staré

Amálka s básní Skákali zajíci od Šimona Balíka

z 3. B – Emička, která recitovala od J. Nohavici báseň Popletený večerníček

z 2. B – Adélka s básní J. Žáčka Zabijačka v Kotěhůlkách

z 3. B – Anička, která si vybrala báseň David a Goliáš od Voskovce a Wericha

Berenika, která přednesla úryvek z Erbenovy balady Polednice

Blahopřejeme vítězům a oceněným a přejeme jim hodně úspěchů v obvodním kole!

R. Fryčková