Ve středu 6. 12. 2023 navštívil naši školu už tradičně Mikuláš s čerty a anděly, pod jejichž maskami se
skrývali naši deváťáci.
V každé třídě jsme slyšeli krásné písničky a básničky, které si žáci pro Mikuláše připravili. Bylo vidět,
že žáci se na návštěvu z pekla náležitě připravili. Nakonec všichni Mikulášovi slíbili, že své hříchy
během roku napraví – ostatně jako každý rok.

S.Gvozdanovič