Chemický kroužek bádá

Ve čtvrtek 14. 6. jsme se opět sešli v laboratoři a vyzkoušeli jsme si pokusy tentokrát na téma vlastnosti látek. Nejprve jsme si opět připomněli zásady bezpečnosti a poté jsme přemýšleli, jaké vlastnosti látky mohou mít – napadla nás barva, skupenství, hustota, rozpustnost, hořlavost. Tyto vlastnosti jsme si ověřili na různých pokusech. Sledovali jsme rozpouštění obarveného cukru, připravovali jsme barevné roztoky s různou hustotou, různá skupenství látek jsme pozorovali při přípravě lávové lampy a pozorovali jsme rozpouštění želatinových tobolek s překvapením uvnitř. Na konci bádání nás čekalo uklízení laboratoře a na další laborování se opět můžeme těšit v příštím školním roce.

Předchozí