Author: admin

Tradice vydávání časopisu na naší škole je obnovena! V minulosti to byl školní časopis Áčko, který zanikl před začátkem covidové pandemie, nyní je zde časopis Chrjukinka, jejímiž tvůrci jsou žáci 8.B pod vedením třídní učitelky P. Bartkové. Chrjukinka Click to read this book, made with 
Více zde
Rok se s rokem sešel a my jsme v pondělí 11. 6. 2018 ve spolupráci se základní školou a družinou uspořádali již druhý ročník sportovního dne na školním hřišti pro rodiče a děti. Pro rodiče a děti byly připravený sportovní aktivity různého typu, jako házení 
Více zde
Ve čtvrtek 14. 6. jsme se opět sešli v laboratoři a vyzkoušeli jsme si pokusy tentokrát na téma vlastnosti látek. Nejprve jsme si opět připomněli zásady bezpečnosti a poté jsme přemýšleli, jaké vlastnosti látky mohou mít – napadla nás barva, skupenství, hustota, rozpustnost, hořlavost. Tyto 
Více zde