Author: Karolína Joannidu

Vážení zákonní zástupci a přátelé školy, dovolujeme si Vás informovat o otevření 1. třídy pro děti se zvýšeným zájmem o školní výsledky. Tato třída bude na naší škole otevřena od 1. září 2019 v klidové zóně školy. První třída bude vybavena nejmodernějšími pomůckami a technikou 
Více zde
ZŠ Chrjukinova zve rodiče budoucích prvňáčků na přátelské setkání pod vedením Mgr. Hany Gajdošové s názvem    BRZY BUDU ŠKOLÁKEM Dozvíte se, čemu věnovat pozornost, než Vaše dítě nastoupí do školy? Co by mělo dítě znát? Co bude do školy potřebovat? Na koho se obrátit s žádostí o 
Více zde
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 36 a ust. §165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o 
Více zde
Zápis do prvních tříd se koná v úterý 2.4.2019 v čase od 12,00 do 18,00 a dále ve středu 3.4.2019 v čase 13,00 až 17,00. K zápisu potřebujete občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Těšíme se na Vás.
Více zde