Obvodní kolo recitační soutěže

Ve dnech 7.–8. 3. 2024 se ve středisku volného času Gurťjevova v Ostravě–Zábřehu uskutečnilo obvodní kolo recitační soutěže pro městský obvod Ostrava – Jih.
První den své básničky představili žáci 1.–5. tříd, kteří byli rozdělení do kategorií dle ročníků.
0. kategorii (1. třída) nás reprezentoval žák Vítězslav Richtár, který se se svou básničkou od Ester Staré
– Není prales jako prales umístil na krásném 3. místě.
I. kategorii (2.–3. třída) nás reprezentovaly žákyně Adéla Košč a Ema Přibylová.
II. kategorii (4.–5. třída) nás reprezentovaly dívky Berenika Mazochová a Anna Kovtun.
Druhý den probíhala soutěž pro žáky 6.–9. tříd, která byla také rozdělená do kategorií.
Naše škola měla zastoupení pouze ve IV. kategorii (8.–9. třída). Tuto kategorii reprezentovala děvčata
Barbora Michalová a Vendula Szijjártóová.
Velké poděkování patří nejen žákům, kteří naši školu skvělé reprezentovali, ale i vyučujícím, kteří žáky na recitační soutěž připravovali.

A. Děcká