Organizace školního roku

DŮLEŽITÉ TERMÍNY ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
 •  Státní svátek 28. září – Den české státnosti (pátek).
 •  Státní svátek 28. října – Den vzniku samostatného Československa (neděle).
 •  Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
 •  Státní svátek 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii (sobota).
 •  Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince a skončí ve středu 2. ledna 2019.  Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
 •  LVVZ se uskuteční v termínu, který bude upřesněn, pokud bude zájem žáků.
 •  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
 •  Zápis do 1. tříd se uskuteční – termín bude upřesněn na začátku ledna 2019 (zápis proběhne pravděpodobně dubnu 2019).
 •  Jarní prázdniny připadají na týden od 4.2.2019 do 10.2.2019 (do školy se nastupuje 11.2.2019).
 •  Den otevřených dveří se bude konat v měsíci únoru a březnu –  termíny budou upřesněny.
 •  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18.4.2019 (nástup do školy až v úterý 23.4.2019).
 •  V květnu připadají státní svátky 1. a 8. května 2019 na středu.
 •  Školní rok končí v pátek 28. června 2019.
 •  Hlavní prázdniny budou od soboty 29. června do pátku 30. srpna 2019.
 •  Sportovní a ozdravné pobyty 2. – 9. ročníků se uskuteční v termínu, který bude upřesněn

 

Schůzky pro rodičovskou veřejnost se uskuteční:

18. 09. 2018 – třídní schůzky a plenární schůze SRPŠ
04. 12. 2018 – třídní schůzky a konzultace
09. 04. 2019 – třídní schůzky a konzultace

04. 12. 2018 – se uskuteční tradiční Vánoční jarmark