Muzeum Franze Kafky

Dne 1. listopadu 2019 se žáci z Klubu rozvoje čtenářské gramotnosti Grammy vydali do Prahy. Jejich cílem bylo Muzeum Franze Kafky. Zde se pod odborným vedením paní průvodkyně dozvěděli spoustu zajímavých informací ze života Franze Kafky, co vše ovlivnilo jeho tvorbu a jací umělci na něj působili. Zhlédli dobové fotografie a filmové záběry, úryvky z Kafkových deníků a rukopisů včetně všech výtisků jeho děl. Všem se návštěva muzea a hlavního města líbila, žáci se vrátili spokojeni a plni nových zážitků, dojmů a informací.