Kontakty

Telefon: 

596 746 291


E-mail: 

skola@zschrjukinova.cz


Sídlo:

Chrjukinova 1801/12,

700 30 Ostrava – Zábřeh

AktualityStránky: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57

12.1.2018

Přijímací řízení v roce 2018

Rodiče, žáci, Před podáním přihlášek by si měl uchazeč a jeho zákonný zástupce nejprve prostudovat nabídku oborů vzdělání středních škol a vytipovat si školy podle svého zájmu. Poté se informovat přímo ve středních školách (např. v rámci dnů otevřených dveří) nebo prostřednictvím webových stránek středních škol na podmínky stanovené ředitelem dané střední školy pro přijetí do vybraného oboru vzdělání.
1.1.2018

Přání do nového roku

Přeji všem zaměstnancům školy, rodičům, žákům a přátelům školy úspěšný vstup do roku 2018. Prožijme rok plný radosti, úspěchů a pohody.
21.12.2017

Pohádky netradičně

Čeština je sice těžká, přesto žáky 6.B baví, a proto jsme v rámci učiva o pohádkách dvě poslední hodiny před Vánocemi věnovali miniprojektu ?Pohádka?.
17.12.2017

Vánoční dílny

Dne 5. prosince 2017 pořádala naše škola tradiční Vánoční dílny pro rodiče a děti. Místnost školního klubu provoněla čerstvá káva a čaj, k chuti všem přišly i dobroty od Zdravé svačinky, která dodává svačiny i pro naše žáky a učitele.
14.12.2017

Vánoční jarmark poděkování

Dovolte, abych touto cestou poděkovala všem vyučujícím, asistentů a ostatním zaměstnancům školy, kteří se podíleli na přípravě a realizaci školního jarmarku.

Stránky: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57