Návštěva IQ Parku Ideon v Pardubicích

IQ Park Ideon v Pardubicích je park, ve kterém se nikdo nenudí. Žáci 2. – 5. B si to ověřili ve středu 15. listopadu 2023, kdy si vyzkoušeli vlastní schopnosti a s využitím nových technologií se dozvěděli něco nového. Tabule s interaktivní optikou pomohla žákům pochopit, jak funguje lom světla před čočkou fotoaparátu. Centrum je zasvěceno virtuální realitě, a tak se žáci díky „kouzelným brýlím“ vydali na cestu do vesmíru. Své znalosti si testovali prostřednictvím vědomostních kvízů, díky simulátorům se přenášeli na nejrůznější místa na Zemi a zažívali tak dobrodružství mimo naši realitu.

IQ Park je velký svět vědy a techniky, který v žácích probouzel zvídavého ducha a zdravou soutěživost. Mohli jsme ho navštívit díky dotačnímu programu Talentmanagement města Ostravy.

R. Fryčková, V. Jelínková, D. Kačírková, D. Rabeková, P. Sabelová