Kroužek robotiky pro žáky 2. stupně

Již od loňského školního roku mají žáci naší školy možnost pracovat v kroužku robotiky v rámci projektu Talentmanagement. V tomto kroužku pod vedením pana učitele K. Titze žáci rozvíjejí schopnost sestavit robota podle předem vybraných plánků pro konstrukci robotů. Roboti jsou sestavovány pomocí stavebnice LEGO. Žáci si zde mohou nejen ověřit své dovednosti a nadání, ale také funkčnost těchto sestavených robotů, to znamená, zda je robot schopen ovládání a pohybu. Posléze mohou žáci zhotovený model různě upravovat dle svých představ a rovněž odzkoušet, zda i po této úpravě zůstaly funkce pohybu robota zachovány.