Návštěva žáků 9. tříd v TU-VŠB Ostrava

Dne 12. 12. 2019 navštívili žáci 9. B areál VŠB, kde jim byla vysvětlena problematika robotiky. Co je robotika? Kde všude můžeme roboty potkat? Ale i další otázky byly našim žákům zodpovězeny. Dále byli žáci rozděleni do tří skupin a každá skupina byla přiřazena k určitému robotu, kterého si mohli vyzkoušet. Po vystřídání celé skupiny u určitého robotu se skupiny žáků prostřídaly. Žákům se návštěva areálu VŠB velmi líbila.