Vánoční jarmark 2019

V úterý 10. 12. 2019 pořádala naše základní škola již tradiční vánoční jarmark. V úvodu se představili žáci školy vánočním vystoupením, které si připravili se svými vyučujícími pro rodiče, příbuzné a kamarády. Na programu, který sestavila A. Děcká ve spolupráci s M. Adamíčkovou, O. Bělkou a J. Kučerovou, byly vánoční koledy, balet, písničky, hra na flétnu, říkanka v anglickém jazyce a malá módní přehlídka. Vystoupení se všem návštěvníkům líbilo a děti byly odměněny potleskem. Poté již začal vánoční jarmark. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout a zakoupit výrobky, které pro ně vyrobily děti pro zpříjemnění vánoční atmosféry doma. Ve školní kuchyňce si všichni přítomni mohli dát malé občerstvení. V pozadí zněly vánoční koledy v podání J. Nikla na klavír a dokonce se zpěvem přidaly i žákyně 9. ročníku.

Velké díky všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, za nádhernou vánoční výzdobu vděčíme především G. Krucinové a M. Vallové.

Užijte si všichni krásné a pohodové vánoční svátky a do nového roku přejeme hodně štěstí a zdraví.