Vybraní žáci 9. ročníků pod vedením R. Kuděly vyrazili dne 17. 12. 2019 na exkurzi do Kofoly ČeskoSlovensko a.s. Nejednalo se o výrobní závod, který sídlí v Krnově, ale o centrálu v Ostravě. Na úvod exkurze proběhlo přivítání a ochutnávka produktů z portfolia firmy. Poté následovala prohlídka kanceláří a ostatních prostorů v centrále. Na závěr žáci museli splnit úkol v podobě sestavení reklamního stojanu na produkty firmy. Žákům se akce velice líbila.