2. místo v soutěži Velká cena malých zoologů 2023

Ostravská ZOO vyhlásila na letošní září soutěž malých zoologů s názvem Proč by se Karkulka neměla šelem bát? Z naší školy soutěžili ve čtyřech družstvech žáci 4. B a 5. B. V ZOO plnili na několika stanovištích zajímavé úkoly, které se týkaly života šelem v ČR. Řešili testy, doplňovali text, poznávali a při těchto aktivitách se jim měřil čas. Družstvo 5. B – Jolana, Salome, Martin a Vojtěch obsadilo 1. místo mezi 82 školami. S dalšími 4 družstvy byli žáci pozváni do velkého finále 29. 9. 2023, které se konalo ve výukovém centru ZOO a jeho blízkém okolí. Žáci vylévali stopu šelmy – tu měli poznat, vyplňovali test, přiřazovali stopy k šelmám, poznávali zvuky nejen šelem, určovali, které šelmě patří lebka, proč má šelma chrup jaký má….Některé otázky byly opravdu těžké. Nicméně Saly, Vojta, Joli a Martin obsadili skvělé 2. místo (to 1. jim „uniklo“ o jeden bod). Patří jim za to poděkování za vzornou reprezentaci naší školy – stejně jako ostatním žákům 4. a 5. B!

R.Fryčková