Badatelský víkend Visaláje 8.B

Vybraní žáci 8.B se zúčastnili badatelského víkendu ve dnech 22. – 24. 9. 2023 v Beskydech, Krásná, hotel Visalaje. Akce byla organizována Gymnáziem Olgy Havlové. Této akce se zúčastnili další tři vybrané základní školy z Ostravy.

V pátek 22.9.2023 ve 14:30 hodin jsme se se čtyřmi žáky 8.B vydali vlakem ze zastávky Ostrava-Stodolní směrem na Frýdek-Místek, kde jsme přesedli na autobus do Vyšní Mohelnice/Krásná, hotel Visalaje, kam jsme dorazili v 16:00 hod.

Po ubytování se a krátké procházce po okolí jsme se v 18:00 hod. sešli u večeře, kde nám byly sděleny veškeré informace, co se organizace a badatelských úkolů týče.

V sobotu ráno po snídani, se i přes deštivé počasí žáci vydali do terénu, kde sbírali vzorky. Ty nacházeli jak v lese, na louce či v kalužích.

Po obědě se žáci vrhli na vypracovávání listů k předem zadaným tématům, kde formulovali své výzkumné dotazy, hypotézy, způsob zkoumání a výsledky svého bádání. K těmto závěrům docházeli pomocí různých pokusů a sledování nalezených vzorků pod mikroskopem. Na pracovní listy pak žáci tvořili prezentaci.

V neděli po snídani pak všechny školy odprezentovaly svá výzkumná řešení a byly pak následně ohodnoceny. Naše škola se umístila na 4. místě. Žáci si odvezli hodnotné ceny ve formě knížek a interaktivních puzzlí.

Ve 12 hodin nám pak jel autobus přes Frýdek-Místek, odkud jsme se pak vlakem dostali do startovací stanice, Ostrava-Stodolní, kde si žáky převzali rodiče.

Celý víkend jsme si i přes deštivé počasí velmi užili, žáci se seznámili s novým kolektivem, přišli na nová fakta a naučili se tvořit prezentaci. Mimo to jsme se díky tomu dostali do krásného prostředí Beskyd a užili si neznámého prostředí. Víkend hodnotím velice pozitivně.

V. Ulrichová