Kontakty

Telefon: 

596 746 291


E-mail: 

skola@zschrjukinova.cz


Sídlo:

Chrjukinova 1801/12,

700 30 Ostrava – Zábřeh

O škole

 

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu na ulici Chrjukinova 12. Vyučování zde bylo zahájeno ve školním roce 1952/53. Škola začala fungovat jako pětitřídní v jedné budově. Posléze k ní přibyla osmiletá střední škola a v roce 1961 se rozšířila na Základní devítiletou školu. V 70. letech vzrostla potřeby odborných učeben, a proto byla v akci Z přistavěna poslední budova, kde se dnes nacházejí odborné učebny Ch, Př, Fy a dílen. Pro vyžití dětí bylo upraveno školní hřiště a vybudován skleník. Od září 1967 získala statut školy s rozšířenou výukou jazyků. Do třetích tříd zařazujeme žáky po úspěšném zvládnutí přijímacích zkoušek ve druhém ročníku. Mohou si vybrat z jazyka anglického, německého a ruského. Výuka probíhá dle vzdělávacího programu 16 847/96-2 Základní škola - rozšířená výuka jazyků. V září roku 2003 získala škola statut fakultní školy Ostravské univerzity. Pozornost našich pedagogů je zaměřena také na žáky se specifickými poruchami učení a chování, kterým je věnována individuální péče. Organizujeme besedy a přednášky s psychologem, Policií ČR, o problémech dospívající mládeže, bezpečnosti silničního provozu a další. Naši žáci navštěvují kulturní akce - divadlo, koncerty, exkurze, vlastivědné výlety. Žáci naší školy se zapojují do soutěží a olympiád, kde dosahují četných úspěchů, podílejí se na tvorbě školního časopisu (Áčko). Rozmanitou zájmovou činností se snažíme zmírnit negativní vliv okolí na žáky. Žáci mohou navštěvovat řadu kroužků:

  • výuka jazyka anglického, německého, ruského
  • sportovní, turistický a floorbal
  • historický a geografický
  • dramatický a pěvecko-hudební
  • výtvarný, dovedných rukou
  • práce s PC, internetový
  • zdravý životní styl a vaření
  • logopedický

Nabízíme také výchovné poradenství a pomoc při výběru povolání a přípravě na přijímací zkoušky na střední školy.