Výlet 0.A do ZOO Ostrava

Dne 23.9.2022 se děti z přípravné třídy zúčastnily výletu do zoologické zahrady v Ostravě. Žáci si tuhle akci velice užili. Viděli spoustu zvířat, o kterých se učili v hodinách, na vlastní oči. Děti si takhle lépe upevnily rozdíly mezi zvířaty domácími a zvířaty divokými. Největší pozornost od dětí si získal král zvířat a také opičky, které si hrály na lanech. Děti svou dětskou hravost a zvídavost využily při zastávce u výběhu koziček, kde si děti mohly kozičky pohladit nebo je nakrmit. Oblíbená část bývá veliká prolézačka ve tvaru hradu. Zde se vždy děti pořádně vyřádí. Žáci z přípravné třídy odjížděli zpátky ke škole spokojení a těší se na další výlet.

S. Joannidu