Řemeslo má zlaté dno 2022

Dne 5. října 2022 se vybraní žáci 9. tříd zúčastnili interaktivní soutěže Řemeslo má zlaté dno, která se konala v kulturním zařízení K-Trio.

Za naši školu soutěžilo 6 žáků, jejichž úkolem bylo plnit na 18 stanovištích dané úkoly. Všechny úkoly prezentovaly střední školy a byly časově omezené (8 minut). Za splnění úkolu žáci dostávali body a zároveň se dozvěděli informace o daném studijním nebo učebním oboru. Mezi úkoly patřilo poznat druhy dřeva (truhlář, stolař), správně vyměřit a uříznout kachličky (zedník), poznat druhy květin, listy (zahradník, aranžér), poskytnutí první pomoci (zdravotní škola) a jiné.

V rámci soutěže probíhal i doprovodný program, který připravili zástupci středních škol, a to: ukázka práce vězeňské služby, cukrářské výrobky, programování strojů CNC.

Soutěž i prezentace škol byla velmi zajímavá a žákům se líbila. I když se náš tým neumístil na předních místech, patří jim všem poděkování za skvělou reprezentaci naši školy.

Andrea Děcká