Školní výlet – Štramberk

V pátek 24. 6. 2022 se vybraní žáci 2. stupně vydali na výlet do malebného městečka
Štramberk. Po cestě vlakem jsme vystoupili v podhůří Beskyd a vydali se za krásami horského
městečka, rozloženém na strmých úbočích několika kopců. Cestou ke zřícenině hradu jsme
míjeli půvabné uličky a dřevěné roubené domy. Vydali jsme se vysoko nad město
k pozůstatkům hradu a k věži zvané Trúba s dřevěným ochozem, odkud jsme měli fantastický
výhled do širokého okolí. Po prohlídce náměstí, zhlédnutí výroby regionální speciality,
Štramberských uší, jsme naše kroky směřovali k vrcholu Kotouč a jeskyni Šipka, kterou
proslavily archeologické nálezy. Výlet jsme si všichni ve slunečném a horkém počasí velmi
užili.

Jan Nikl