Technické památky ve VMVP Rožnov p/Radh.

Žáci tříd 1. – 4. B navštívili ve středu 24. 5. 2023 rožnovský skanzen v rámci projektového dne. Prohlédli si dřevěné stavby, které jim dovolili nahlédnout do každodenního života lidí valašské vesnice v období od konce 18. století do 50. let 20. století. Většina staveb jsou originály převezené z původních míst. Zhlédli také technické objekty, které dokumentují rozvoj hospodářství na vesnici – vodní mlýn, hamr, pilu, valchu. Žáci se seznámili i se starými dopravními prostředky a zemědělskou technikou z konce 19. století. Touto exkurzí se žákům poodhalil život lidí půvabného Valašska v dobách dávno minulých.

R. Fryčková