Jak se na dálku učí ve 2.A

Žákům druhé třídy přináší paní pošťačka každý měsíc dopis od paní učitelky. Paní učitelka dětem posílá pracovní listy, na kterých je napsáno vše, co by děti měly během domácího učení zvládnout. Pracovní listy jsou napsány tak, aby byly pro děti srozumitelné. Psaný text je prokládán obrázky a zábavnými úkoly. Většina žáků je velmi šikovných a vypracovává pracovní listy bez problémů. Vyplněné pracovní listy rodiče žáků odevzdávají do schránky školy nebo posílají nafocené paní učitelce na e-mail. Všechny děti, které odevzdají svou práci, dostanou od paní učitelky dopis se zpětnou vazbou v podobě slovního hodnocení. Slovní hodnocení paní učitelka posílá rodičům na e-mail nebo na jejich telefonní číslo.

Každý týden jsou také na webové stránky školy ukládány týdenní plány s důležitými informacemi a odkazy na elektronické procvičování učiva pro děti, které učení baví.

V případě nejasností nebo problémů při domácím učení mohou rodiče kontaktovat třídní učitelku telefonicky nebo e-mailem.

Hana Gajdošová