Den otevřených dveří na ZŠ Chrjukinova

V úterý dne 3. března 2020 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Rodiče a zákonní zástupci mohli zhlédnout prostory školy, dostat odpovědi na své dotazy, děti si vyzkoušely nejrůznější připravené aktivity. I v příštím školním roce 2020/21 bude otevřena nejen běžná třída, ale také třída pro děti se zvýšeným zájmem o vzdělávání.