Den otevřených dveří v úterý 3. března 2020

Zájemci se mohou do školy dostavit během výuky dopoledne v 8 – 12.35 hodin  a odpoledne v 15 – 17 hodin.