Opět přípravná třída na ZŠ Chrjukinova

V příštím školním roce 2020/21 bude od září opět otevřena přípravná třída. Máte doma předškoláka nebo dítě po odkladu školní docházky? Pak právě pro vás otevíráme od 1.9. 2020 přípravnou třídu.

Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky a pro děti s odkladem školní docházky. Takže i pro děti pětileté. Záměrem přípravné třídy je bezproblémový nástup do 1. třídy, usnadnění přechodu z mateřské školy, odstranění nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky. Snahou je vyhnout se neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Jeho obsahem je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu.

Výuka bude probíhat dopoledne, děti budou mít možnost navštěvovat školní jídelnu i školní družinu. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo.

Sledujte postupně více informací zde…