Svět techniky 8.B

Ve středu 8. 12. 2021 jsme navštívili Svět techniky a skvěle jsme si to užili. Doprovázeli nás dva
šikovní žáci z 8. A spolu s asistentkou pedagoga Monikou Jurákovou. Cílem výukového
programu zaměřeného na chemii bylo najít všechny prvky, které „utekly“ z periodické
tabulky prvků. Nejprve každý dostal kartu s prvkem a jeho vlastnostmi. Žáci, kteří měli prvky
s podobnými vlastnostmi, vytvořili dvojice a snažili se tyto prvky umístit do prázdné tabulky.
Díky tomu pochopili, že prvky jsou v tabulce uspořádány podle vzrůstajícího protonového
čísla a číslo řádku a sloupce souvisí s počtem elektronových vrstev a valenčních elektronů.
Osm prázdných políček v tabulce patřilo prvkům, které byly ukryty ve sloučeninách. Proto se
všichni přesunuli k laboratorním stolům a pomocí plamenných zkoušek a srážecích reakcí
tyto prvky objevili. Žáci se nejen dozvěděli spoustu zajímavostí o různých prvcích, ale
vyzkoušeli si také práci s kahanem a provedli několik chemických reakcí. Nakonec se naše
skupina přesunula na prohlídku expozic a všichni se shodli na tom, že se akce vydařila.

M. Gajdičiarová