Roboti v našem životě 7.B

Ve středu 10. května 2023 se žáci třídy 7. B zúčastnili programu Roboti v našem životě, který nabízí pro 2. stupeň základních škol Dolní oblast Vítkovic v učebně Velkého světa techniky.

Roboti se dnes nacházejí všude kolem nás. Mnohdy ani netušíme, kolik věcí nám ulehčují a co všechno dělají. Vzdělávací program rozšířil znalosti žáků v oblasti robotiky – uvědomili si, co to vlastně robot je a jakým způsobem funguje. Dozvěděli se, kde všude se mohou s robotem setkat.

V praktické části lekce si ve skupinách sami sestavili vlastního robota z Lega a zkusili si jej také naprogramovat. Intuitivně se učili základům algoritmizace.

Akce se mohla uskutečnit také díky laskavému přispění Statutárního města Ostravy prostřednictvím grantu Talentmanagement.

Dětem tato návštěva přinesla mnoho nových informací, poskytla nový pohled na svět IT, robotiky a programování. Projevené nadšení dětí u praktické části lekce naznačovalo probouzející se zájem o tyto moderní vědní obory.

P. Bartková